پژوهشی- انگلیسی
رویکرد جدید حذف میکروارگانیسم‌های عامل فرسودگی آثار تاریخی سنگی به‌وسیلة بیوسایدها
رویکرد جدید حذف میکروارگانیسم‌های عامل فرسودگی آثار تاریخی سنگی به‌وسیلة بیوسایدها

ماندانا لک؛ پریسا محمدی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129380.1399

چکیده
  چکیدهمقدمه: فرسودگی زیستی میراث فرهنگی پدیده‌ای جهانی است که ارتباط نزدیکی با حضور ماکروارگانیسم و میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها، آرکی‌ها، قارچ‌ها و گلسنگ‌ها و متابولیت‌های آنها دارد. چنین ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
اثر برخی قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای روی رشد گیاه و کنترل زیستی بیماری برق‌زدگی در دو رقم نخود
اثر برخی قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای روی رشد گیاه و کنترل زیستی بیماری برق‌زدگی در دو رقم نخود

ناهید معرف‌زاده؛ هادی خاطری؛ روح‌اله شریفی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 23-39

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.130031.1410

چکیده
  چکیده مقدمه: بیماری برق‌زدگی نخود با عامل قارچی Ascochyta rabiei در بیشتر مناطق دنیا نقش مهمی در کاهش عملکرد و کیفیت دانه نخود دارد. این تحقیق با هدف بررسی قابلیت برخی قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای (arbuscular mycorrhizal ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
مطالعه روی بهینه‌سازی تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز ضد سرطان با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس جداسازی‌شده از خاک استان آذربایجان شرقی
مطالعه روی بهینه‌سازی تولید آنزیم ال-آسپاراژیناز ضد سرطان با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس جداسازی‌شده از خاک استان آذربایجان شرقی

نسرین غلامی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمد یعقوبی آوینی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129050.1393

چکیده
  چکیده مقدمه: آنزیم ال-آسپاراژیناز به‌طور مؤثر برای درمان بیماران مبتلا به سرطان ازجمله لوسمی لنفوبلاستیک حاد، ملانوسارکوما، لنفوما استفاده می‌شود. منابع باکتریایی جزء منابع مهم و درخور توجه برای ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بررسی تجزیة زیستی متیل ترشیاری بوتیل اتر با یک سویة جدید Azotobacter vinelandii جداشده از خاک‌های آلوده شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ایران)
بررسی تجزیة زیستی متیل ترشیاری بوتیل اتر با یک سویة جدید Azotobacter vinelandii جداشده از خاک‌های آلوده شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ایران)

فاطمه محمودصالح؛ محمد رعایایی اردکانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131098.1422

چکیده
  چکیده مقدمه: متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) مکمل اکسیژنی محلول و کم تجزیه‌پذیری برای سوخت است که به سرعت خاک و آب را آلوده می‌کند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کنندة MTBE از خاک پتروشیمی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تأثیر فرمولاسیون ارزان قیمت کود زیستی تهیه‌شده از سودوموناس پوتیدا سویه PT و مکمل‌های غذایی بر صفات رویشی ریحان
تأثیر فرمولاسیون ارزان قیمت کود زیستی تهیه‌شده از سودوموناس پوتیدا سویه PT و مکمل‌های غذایی بر صفات رویشی ریحان

زهرا اعتمادی فر؛ مریم مرادی؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ ساناز خاشعی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 51-59

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132813.1457

چکیده
  چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی افزایش یافته است. یکی از روش‌های افزایش میزان محصولات همراه با کاهش مصرف کودهای شیمیایی، استفاده از کودهای زیستی است. هدف از مطالعه حاضر ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum
نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum

زهرا حجتی بناب؛ پریسا محمدی؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.127281.1460

چکیده
  چکیدهمقدمه: پارک ملی خبر یکی از منابع طبیعی ارزشمند ایران است که جمعیت سیانوباکتری آن تاکنون مطالعه نشده است. سیانوباکتری‌ها مهم‌ترین باکتری‌های تثبیت‌‌کنندة نیتروژن در محیط‌های آبی و خشکی‌اند ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
مقایسۀ انواع روش‌های حفظ باکتری‌های اسید لاکتیک برای استفاده به‌صورت کشت آغازگر
مقایسۀ انواع روش‌های حفظ باکتری‌های اسید لاکتیک برای استفاده به‌صورت کشت آغازگر

نفیسه سادات نقوی؛ گلنوش رضائی زاده؛ فهیمه صرامی؛ منصوره سادات خیام نکویی؛ کیانوش خسروی دارانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.133007.1459

چکیده
  چکیدهمقدمه: در صنایع غذایی برای تولید انواع مختلف محصولات تخمیری از تک‌سویه‌ها یا مخلوط مزوفیل و ترموفیل باکتری‌های اسید لاکتیک به‌عنوان کشت‌های آغازگر استفاده می‌شود. نگهداری این کشت‌های آغازگر ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
مطالعه اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوز در کودکان مبتلا به اسهال در استان چهارمحال و بختیاری
مطالعه اپیدمیولوژی کریپتوسپوریدیوز در کودکان مبتلا به اسهال در استان چهارمحال و بختیاری

سمانه قایدامینی؛ مجتبی بنیادیان؛ یاسر پیرعلی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 95-103

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.133132.1461

چکیده
  چکیده مقدمه: عفونت کریپتوسپوریدیوم به‌عنوان عامل اصلی شیوع بیماری‌های منتقله از راه غذا و آب شناخته شده که نگرانی‌های بهداشت عمومی را در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه ایجاد کرده است. در مطالعه ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بهینه‌سازی تولید اگزو پلی‌ساکارید سنتزشده توسط Lacticaseibacillus paracasei AS20(1) و پتانسیل آن به‌عنوان عامل ضدبیوفیلمی و ضدسرطانی
بهینه‌سازی تولید اگزو پلی‌ساکارید سنتزشده توسط Lacticaseibacillus paracasei AS20(1) و پتانسیل آن به‌عنوان عامل ضدبیوفیلمی و ضدسرطانی

الهه امینی؛ فاطمه سلیمی؛ سمیه ایمان پرست

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.133302.1465

چکیده
  چکیده مقدمه: اگزوپلی‌ساکاریدهای (EPSs) سنتزشده توسط باکتری‌های اسیدلاکتیک، پلی‌ساکاریدهایی با فعالیت‌های درمانی متنوع‌اند. EPSها به‌دلیل ایمن‌بودن می‌توانند در تهیه غذاهای فراسودمند به کار گرفته ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
انتروویروس‌ها و پاراکوویروس‌ها در کودکان مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی: بررسی در اصفهان، ایران
انتروویروس‌ها و پاراکوویروس‌ها در کودکان مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی: بررسی در اصفهان، ایران

سروش صدری؛ آرزو میرزایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ مریم خلیلی؛ شراره مقیم

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 119-127

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.133400.1467

چکیده
  چکیده مقدمه: انتروویروس‌ها (EVs) و پاراکوویروس انسانی (HPeVs) نقش حائز اهمیتی در بروز بیماری در کودکان دارند. این ویروس‌ها قادر به ایجاد طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها هستند که در مواردی باعث بروز عوارض شدید ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت
فعالیت ضدمیکروبی سویه‌های پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی PTCC 1954 و لوکونوستوک مزانتروئیدس PTCC 1953 جداسازی‌شده از سوسیس‌های ارگانیک گوشت

مینا نصیری مسلم؛ محمد فائزی قاسمی؛ kنور امیر مظفری؛ kنجمه رنجی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134313.1473

چکیده
  چکیده مقدمه: محصولات گوشتی ارگانیک به‌دلیل وجود باکتری‌های اسیدلاکتیک مانند لاکتوباسیلوس‌ها، لوکونوستوک‌ها، لاکتوکوس‌ها و پدیوکوکوس‌ها بسیار شناخته‌شده هستند. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
فعالیت بازدارنده برخی از باکتری‌های اندوفیت برگSatureja khuzestanica در برابر باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی
فعالیت بازدارنده برخی از باکتری‌های اندوفیت برگSatureja khuzestanica در برابر باکتری‌های بیماری‌زای گیاهی

میترا امیدی نسب؛ غلام خداکرمیان

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 145-158

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134522.1482

چکیده
  چکیده مقدمه: میکروب‌هایی که درون بافت‌های گیاهی قرار دارند، به نام اندوفیت شناخته می‌شوند. این میکروب‌ها مجموعه‌ای از ترکیبات را تولید می‌کنند که قابلیت استفاده در پزشکی و کشاورزی مدرن را دارند. ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم
تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم

مریم تیموری؛ پریسا محمدی؛ عادل جلیلی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134408.1478

چکیده
  چکیده مقدمه: اهمیت قارچ‌ها در اکوسیستم‌های خشکی بسیار درخور توجه است؛ با وجود این، دانش ما دربارة انتشار و تنوع قارچ‌ها در زیستگاه‌های طبیعی به‌ویژه اکوسیستم‌های نیمه‌خشک کم است. به‌منظور داشتن ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
جداسازی و شناسایی مولکولی دو قارچ اندوفیت تولیدکنندة روتین از گیاه کَبَر (Capparis spinosa L.)
جداسازی و شناسایی مولکولی دو قارچ اندوفیت تولیدکنندة روتین از گیاه کَبَر (Capparis spinosa L.)

محسن رجبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ علی عزیزی؛ جلال سلطانی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، صفحه 169-180

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134578.1484

چکیده
  چکیدهمقدمه: فلاونوئیدها گروهی از ترکیبات پلی‌فنولیک‌اند که در اندام‌های مختلف گیاهان عالی به‌طور طبیعی یافت شده‌اند. بسیاری از فلاونوئیدها پایه ساخت داروهای گیاهی هستند و اثرات فارماکولوژیکی مؤثری ...  بیشتر