دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1401 
مقایسۀ انواع روش‌های حفظ باکتری‌های اسید لاکتیک برای استفاده به‌صورت کشت آغازگر

صفحه 77-94

10.22108/bjm.2022.133007.1459

نفیسه سادات نقوی؛ گلنوش رضائی زاده؛ فهیمه صرامی؛ منصوره سادات خیام نکویی؛ کیانوش خسروی دارانی