راهنمای نویسندگان

پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

فرم تعارض منافع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فرم تعهد نامه را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

فرم واگذاری حق انتشار مقاله

بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، نویسنده مسؤول مقاله باید یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد. لازم است ایمیل نویسنده مسئول، ایمیل سازمانی باشد. 

نکته: دانـــشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: 1- دانشجو 2-استاد راهنما (نویسنده مسئول) و 3- استاد مشاور

 1-  بر اساس قوانین دانشگاه ات وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود.

 گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

 Department, Faculty, University (Institution), City, Country

2- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

 الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

3- دفتر نشریه در پذیرش یا رد مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

4- مقاله شما باید به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش این نشریه تدوین شده باشد.

* نحوه نگارش مراجع باید بر اساس شیوه ‏استناد‏ ونکوور باشد. (توضیحات با ذکر مثال در لینک زیر) 

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات فارسی) کلیک کنید.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات انگلیسی) کلیک کنید.

5- نکات نگارشی به طور دقیق رعایت شده باشد.

برای دریافت این نکات کلیک کنید.

6- در هنگام ارسال مقاله لازم است چهار فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

* فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

 * فایل تعارض منافع: : فایل تعارض منافع را لینک بالای صفحه دانلود کنید.

 * فایل تعهد نویسندگان: فایل تعهد نامه را لینک بالای صفحه دانلود کنید.

 * فایل واگذاری حق انتشار مقاله: فایل واگذاری حق انتشار مقاله را لینک بالای صفحه دانلود کنید.

نکته: فرایند بررسی برای مقالات انگلیسی زبان به صورت رایگان می باشد. 

نکته: در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.