راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم، خواهشمند است زین‌پس چکیده فارسی مقالات خود را به صورت ساده (بدون بخش‌بندی) ارسال نمایید.

    از این‌پس، در مورد مقالات فارسی که در نشریه مورد پذیرش قرار می‌گیرند، در مرحله پذیرش علمی (اولیه) مقاله و قبل از دریافت گواهی پذیرش نهایی، مقاله مجددا به نویسنده جهت ارسال موارد زیر بازگردانده می‌شود:

  • ارسال خلاصه مقاله به صورت انگلیسی (حداقل 1000 و حداکثر 2000 کلمه)  شامل: 

1-  Introduction      2- Material & Methods     3- Discussion of Results & Conclusions     4- Keywords

با قلم Time New Romans 11 که بیانگر محتوای مقاله باشد  و مرتبه علمی، محل کار مولفان و پست الکترونیکی نویسنده مسئول با قلم Time New Romans 10 زیر عنوان آورده شود. ضمنا فاصله خطوط 1 باشد.

- هنگام ارسال مقاله لازم است  فایل‌های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

2- مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

3- در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

4- دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت نشریه زیست‌شناسی میکروبی به آدرس الکترونیکی https://bjm.ui.ac.ir/  انجام می‌شود. در صورتی‌که پس از 10 روز کد مقاله به آدرس پست الکترونیکی نویسنده ارسال کننده مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر نشریه پیگیری نمایید.

5-نشریه در ویرایش مطالب مقاله­ ها، آزاد است.

6-مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می شود، ضرورتا" می بایست از طریق کارتابل استاد خود به نشریه ارسال گردد، در غیر اینصورت در هیات تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

8-چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه ای تامین شده باشد و یا مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با حمایت مالی سایر نهاد ها و موسسات باشد کسب مجوز چاپ نتایج طرح یا پژوهش از مؤسسه مطبوع و ارائه به دفتر نشریه در هنگام ارسال مقاله ضروری می باشد و در صورت درخواست مؤسسه باید نام آن مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

9- مقاله های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

10- مسوولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده دار مکاتبات است.

11- نشریه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

12- اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و نشریه زیست‌شناسی میکروبی هیچ گونه مسوولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

13- نویسنده موظف است اصلاحات خواسته شده از طرف داورها را حداکثر پس از دو ماه انجام دهد در غیر این صورت مقاله اصلاح شده ارسالی به عنوان مقاله جدید در نظر گرفته می شود و مراحل داوری مجددآ تکرار خواهد گردید.

14- نویسنده باید اصلاحات انجام شده در متن مقاله را با رنگ آبی مشخص نماید.

15- نویسنده باید جواب اصلاحات خواسته شده از طرف داوران (برای هر داور جداگانه) را طی نامه ای جداگانه تهیه و به همراه مقاله ارسالی بارگذاری نماید.

16- به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند نشریه زیست‌شناسی میکروبی دانشگاه اصفهان به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات ذیل  پذیرای مقالات است:

  • اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
  • ایمنی شناسی و مقاومت میکروارگانیسم ها
  • بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
  • ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها
  • ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی غذایی

17- مقاله‌های ارسالی به این نشریه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند در غیر این‌صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. رعایت نکات و دستورالعمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه هنگام ارسال مقالات ضروری است.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات فارسی) کلیک کنید.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات انگلیسی) کلیک کنید.

 18- مقاله شما باید به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش این نشریه تدوین شده باشد.

19- نحوه نگارش مراجع باید بر اساس شیوه ‏استناد‏ ونکوور باشد.