پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

 به اطلاع می رساند بنا به تقاضای نویسندگان محترم تا اطلاع بعدی هزینه ای از بابت بررسی و داوری مقالات از نویسندگان اخذ نخواهد گردید. همچنین داوری و انتشار مقالات انگلیسی نیز به صورت رایگان می باشد.

 1-  بر اساس قوانین دانشگاه ات وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود.

 گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

 Department, Faculty, University (Institution), City, Country

6- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

 الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

7-دفتر نشریه در پذیرش یا رد مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

8- مقاله شما باید به طور دقیق بر اساس شیوه نگارش این نشریه تدوین شده باشد.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات فارسی) کلیک کنید.

 برای دریافت شیوه‏ نامه نگارش مقاله (برای مقالات انگلیسی) کلیک کنید.

 9- نکات نگارشی به طور دقیق رعایت شده باشد.

برای دریافت این نکات کلیک کنید.

 

10- در هنگام ارسال مقاله لازم است سه فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

 فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

 فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفا اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می شود یکسان باشد.

 فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

نکته : فرایند بررسی برای مقالات انگلیسی زبان به صورت رایگان می باشد. 

نکته : نویسندگانی که از تاریخ ارسال مقاله  تا یک سال قبل، تعداد 5 مقاله برای نشریه داوری کرده اند، هزینه مقاله ایشان حذف می شود.