تماس با ما

شماره تماس: 37934125(31)98+
پست الکترونیک: rb.mousavi@yahoo.com
ایمیل رسیدگی به پیشنهادات، شکایات و شکایات: rb.mousavi@yahoo.com
آدرس: اصفهان- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- معاونت پژوهشی و فناوری - طبقه سوم - دفتر نشریه زیست‌شناسی میکروبی (عنوان سابق: زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها)- کد پستی 8174673441

 


CAPTCHA Image