درباره نشریه

 زیست‌شناسی میکروبی (عنوان سابق: زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها)  به صورت فصلنامه به دو زبان فارسی- انگلیسی (یک شماره در سال به صورت انگلیسی) منتشر می شود. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان: زیست‌شناسی میکروبی (عنوان سابق: زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها)

عنوان انگلیسی:  Journal of Microbial Biology

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

تفاهم نامه همکاری: انجمن علمی زیست شناسی ایران

سازمان های همکار: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول: سید حمید زرکش

سردبیر: گیتی امتیازی

شاپای چاپی: 5173-2322

شاپای الکترونیکی:2322-5181 

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و انگلیسی (یک شماره در سال به زبان انگلیسی) 

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1391

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، ( به اطلاع می رساند بنا به تقاضای نویسندگان محترم تا اطلاع بعدی هزینه ابتدایی از بابت بررسی و داوری مقالات از نویسندگان اخذ نخواهد گردید و هزینه انتشار هنگام پذیرش علمی مقاله 2700000 ریال خواهد بود. همچنین داوری و انتشار مقالات انگلیسی نیز به صورت کاملاً رایگان می‌باشد.)

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: researchlink.ir ,Grammarly, Hamanandjou, iThenticate

نمایه شده:   Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.