اصول اخلاقی انتشار مقاله

نکات اخلاق پژوهش (و نشر مقاله)

اصول اخلاقی انتشار مقاله درنشریه زیست‌شناسی میکروبی (عنوان سابق: زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها) دانشگاه اصفهان

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر.

سیاست‌های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، و نشریات دانشگاه اصفهان به آنها متعهد هستند. همچنین اداره انتشارات دانشگاه اصفهان بر تمامی مقالات منتشره نشریات این دانشگاه نظارت داده و همگی آنها به رعایت اصول اخلاقی کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند.

مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.  http://publicationethics.org

مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس روبرو در دسترس است: http://publicationethics.org

 

وظایف و مسئولیت‌های ناشر، سردبیر، دبیران علمی، داوران، مؤلفان ونویسندگان

وظایف و مسئولیت‌های ناشر

 • این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در مورد مقاله‌های ارسال شده فقط براساس قضاوت­های تخصصی و حرفه­ای بوده و از علایق شخصی به دور است.
 • این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
 • این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می­دهد.
 • این نشریه دائما در حال بررسى مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی است.
 • این نشریه در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری های لازم را انجام خواهد داد.
 • این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد.

 وظایف و مسئولیت­‌های سردبیر و دبیران علمی

 • دبیران علمی این نشریه باید فایل مقاله‌های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 • سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در خصوص انتشار یا عدم انتشار یک مقاله را اتخاذ می‌کنند.
 • دبیران علمی این نشریه باید اصل بی‌نامی داوران را حفظ کنند.
 • دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.   
 • دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.
 • دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری­های احتمالی را شناسایی مى‌کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری­ها و عذرخواهی­ها را  ارائه مى‌دهند.
 • دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند.
 • دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله‌ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده مسئول و داوران فاش کنند.
 • فایل مقاله‌های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت­‌های داوران

 • داوران این نشریه می‌­بایست با دبیران علمی برای تصمیم­گیری در خصوص انتشار مقاله‌های ارسال شده همکاری کنند.
 • داوران این نشریه باید در محرمانه نگه داشتن فایل مقاله‌های ارسال شده تلاش کنند.
 • داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.
 • داوران گرامى ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن فایل مقاله‌های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند. گویا این مورد تکرارى است
 • نظرات داوران در خصوص مقاله‌های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 • داوران نباید مقاله‌هایی را که در آنها تعارض علایق با یکی از مؤلفان، شرکت­ها، یا مؤسسات دارند، داوری کنند!
 • داوران باید تعارضات منافع را افشا کنند.

وظایف و مسئولیت‌های مؤلفان

 • مقاله ارسالى نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 • نویسنده مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک مطمئن شود.
 • یکی دیگر از مسئولیت­‌های مؤلفان، حصول اطمینان و کسب اجازۀ مؤسس‌ه­ای است که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.
 • یکی از شرایط ارسال مقاله این است که مؤلفان اجازۀ ویرایش آنرا برای خوانایی بیشتر بدهند.
 • از مؤلفان انتظار می­رود تا حامی مالی خود را برای اجرا و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند.
 • فرم تعهد اخلاقی باید  توسط مؤلفان امضا شود.
 • در نشریه‌های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقالۀ خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازۀ دانلود، چاپ، و توزیع آن را نیز مى‌دهند.
 • همۀ مؤلفان یک مقاله باید بر سر اینکه نویسنده مسئول، فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده گیرد، توافق کنند.
 • هنگامی­که مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، می‌بایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 • از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می­شود، همۀ مؤلفان می‌بایست بدانند که مقاله‌های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بررسى شود.
 • همۀ مؤلفان می‌بایست فرآیند ارسال مقاله را در این نشریه مطالعه کنند.

 مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان

سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده­‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می­شود. تمامی مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می­گیرند.

داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه‌ه­ای را انجام نداده اما داده و نتیجه­‌گیری ارائه می­‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌­دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده­‌ها و نتایج آن را تغییر می­‌دهد.

ارسال همزمان: هنگامی است که یک مقاله به دو نشریه ارسال می­شود.

ارسال دونسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می­‌دهد که دو یا چند مقاله فرضیات، داده‌­ها، و نتایج یکسان دارند.

ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنهاست.

سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همۀ مؤلفان یاد شده در مقاله می‌­بایست در انجام آن سهیم باشند.

دستکاری منابع: هنگامی است که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می‌­شود، در حالی‌که در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.