پژوهشی- فارسی
ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف
ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف

سکینه حیدری صادق؛ داریوش رمضان؛ مهدی پیرنیا؛ مهدی آران؛ شیراحمد سارانی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131681.1432

چکیده
  چکیدهمقدمه: بقایای به ظاهر بی‌ارزش کشاورزی (کلش گندم و تفاله زیتون) و صنعتی (خرده چوب و باگاس نیشکر) حجم بزرگی از مواد زائد را تشکیل می‌دهند و به آلودگی محیط زیست منجر می‌شوند. قارچ‌ها به‌عنوان مصرف‌کنندة ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بهینه‌سازی تولید زیستی ایندول استیک اسید از سوبسترای آب پنیر با استفاده از باکتری‌های جداسازی‌شده از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان
بهینه‌سازی تولید زیستی ایندول استیک اسید از سوبسترای آب پنیر با استفاده از باکتری‌های جداسازی‌شده از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان

لیلا یگانه؛ سید محمد مهدی محمودی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 19-30

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131740.1433

چکیده
  مقدمه: ایندول استیک اسید (اکسین ) یک هورمون گیاهی است که علاوه بر گیاهان، توسط تعدادی از باکتری‌ها نیز تولید می شود. هدف از این پژوهش، بهینه سازی تولید ایندول استیک اسید از سوبسترای آب پنیر توسط باکتری‌های ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
ارزیابی مولکولی رونویسی ژن icaA تیمارشده با ریفامپین و عصاره سیر در استافیلوکوکوس اورئوس
ارزیابی مولکولی رونویسی ژن icaA تیمارشده با ریفامپین و عصاره سیر در استافیلوکوکوس اورئوس

زهرا ابراهیمی شکرباغانی؛ هادی حبیب االهی؛ محمد رضا صفری مطلق

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132045.1436

چکیده
  چکیده مقدمه: استافیلوکوکوس اورئوس ازجمله باکتری‌های بیماری‌زا در انسان است که عامل طیف وسیعی از بیماری‌هاست. تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس را در برابر شرایط محیطی نامساعد و سیستم ایمنی میزبان ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم
غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم

عطیه سادات حسینی انواری؛ سید سهیل آقایی؛ محمد رضا زند منفرد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 51-63

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132179.1442

چکیده
  چکیده مقدمه: نانوذرات اکسید منگنز به دلایل اقتصادی و داشتن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص، به‌عنوان ماده استراتژیک در صنایع مختلف مانند باتری‌سازی، تصفیه آب و فاضلاب، صنایع دارویی و غیره کاربرد دارد. ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی اثر لاکتوفریسین به‌دست‌آمده از لاکتوفرین بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
بررسی اثر لاکتوفریسین به‌دست‌آمده از لاکتوفرین بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

شیوا سلیمانی؛ سعید زیبائی؛ معصومه انوری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 65-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132468.1445

چکیده
  چکیده مقدمه: لاکتوفریسین، پپتیدی کاتیونی با ۲۵ اسیدآمینه است و در دامین I لوب N لاکتوفرین قرار دارد. این پپتید در مقایسه با لاکتوفرین فعالیت ضدباکتریایی بیشتری دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر لاکتوفریسین ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
ارزیابی توان مخمر بومی یاروویا لیپولیتیکا به‌عنوان منبع زیستی ایمن در سنتز نانوذرة سلنیوم
ارزیابی توان مخمر بومی یاروویا لیپولیتیکا به‌عنوان منبع زیستی ایمن در سنتز نانوذرة سلنیوم

مراحم آشنگرف؛ زینب خسروی شادمان

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132627.1450

چکیده
  چکیدهمقدمه: بین نانوذرات فلزی، نانوذرة سلنیوم عنصری سمیت کمی دارد و همچنین، عنصری حیاتی برای بدن انسان است و به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. مخمر یاروویا لیپولیتیکا به‌دلیل داشتن آنزیم‌های ردوکتازی، ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی اثر سینرژیستی پروتئین‌های نوترکیب درماسپتین B1 و اسانس گیاه پونه علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی گیاهی با استفاده از شاخص غلظت مهاری نسبی (FIC)
بررسی اثر سینرژیستی پروتئین‌های نوترکیب درماسپتین B1 و اسانس گیاه پونه علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی گیاهی با استفاده از شاخص غلظت مهاری نسبی (FIC)

حسین میرزایی؛ میترا خادمی؛ فرهاد نظریان فیروزابادی؛ فاطمه دریکوند

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1402، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.132629.1451

چکیده
  چکیده مقدمه: با توجه به افزایش نگرانی به مقاومت باکتری‌ها به انواع آنتی‌بیوتیک‌های رایج، لازم است دارو‌های جدیدی برای درمان بیماری‌های باکتریایی عرضه شوند؛ بنابراین، تلاش فراوان برای یافتن ترکیبات ...  بیشتر