دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1400 
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici

صفحه 37-52

10.22108/bjm.2020.125062.1323

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


شناسایی و حذف عفونت‌های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش‌های نود

صفحه 95-103

10.22108/bjm.2021.126594.1363

سمیه نجفی درچه؛ مرجان عابدی؛ سهیلا رهگذر؛ جمال مشتاقیان؛ داریوش طالعی؛ اردشیر طالبی