پژوهشی- انگلیسی
اثر عصارۀ سلولی باکتری (بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی روی مرگ سلول‌های آدنوکارسینومای پانکراس (AsPC-1) و بیان ژن‌های آپپتوزی Bcl2، bax و DPC4
اثر عصارۀ سلولی باکتری (بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی روی مرگ سلول‌های آدنوکارسینومای پانکراس (AsPC-1) و بیان ژن‌های آپپتوزی Bcl2، bax و DPC4

ریحانه یگانه؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ مینا رمضانی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.120382.1251

چکیده
  مقدمه: امروزه باکتری‌های پروبیوتیک مانند لاکتو‌باسیل‌ها به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری‌کنندۀ ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها ازجمله سرطان شناخته شده‌اند. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی آثار سمیت سلولی محلول ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بهینه‌سازی تولید و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی رنگدانۀ کاروتنوئیدی Cellulosimicrobium AZ
بهینه‌سازی تولید و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و سمیت سلولی رنگدانۀ کاروتنوئیدی Cellulosimicrobium AZ

عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.122647.1295

چکیده
  مقدمه: ریزموجودات اکسترموفیل مقاوم به اشعه می‌توانند میزان زیادی کاروتنوئید تولید کنند؛ باوجوداین، بهینه‌سازی تولید متابولیت‌های آنها برای اهداف تجاری با مقیاس وسیع ضروری است. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
حذف متان به‌وسیلۀ سویه‌های methylocystis جداسازی‌شده در محیط کشت طراحی‌شده به همراه ارزیابی توانایی سویه‌ها در شرایط نامطلوب
حذف متان به‌وسیلۀ سویه‌های methylocystis جداسازی‌شده در محیط کشت طراحی‌شده به همراه ارزیابی توانایی سویه‌ها در شرایط نامطلوب

محسن اباذری؛ پرویز اولیا؛ غلامرضا زرینی؛ حسن اقدسی نیا

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.124465.1317

چکیده
  مقدمه: متانوتروف‌ها، میکروارگانیسم‌هایی هستند که در کاهش 15 درصد از غلظت کل متان محیطی نقش دارند؛ این باکتری‌ها می‌توانند متان را به متانول اکسید کنند. متان، گاز گلخانه‌ای آلایندۀ جو است که همراه با ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 37-52

https://doi.org/10.22108/bjm.2020.125062.1323

چکیده
  مقدمه: قارچ  Zymoseptoria tritici بیمارگر دیمورفی است که تغییر در الگوی رشد آن نقشی اساسی در ایجاد بیماری دارد. به همین جهت، پروتئینTup1،که یک سرکوبگر رونویسی عمومی و تنظیم کننده شناخته شده ای برای تغییر شکل است، ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران
تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران

آرزو کاشانیان؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 53-69

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.125722.1345

چکیده
  مقدمه: اندوفیت‌ها یا درون‌رست‌ها گروه بزرگ و متنوعی از ریزموجوداتی‌اند که بدون ایجاد علائم در بافت­ها یا اندام­های گیاهان زندگی می‌کنند. اندوفیت‌ها نقش مهمی در حفاظت از گیاه در برابر تنش‌های ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بهینه‌سازی آماری تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا با استفاده از روش سطح پاسخ
بهینه‌سازی آماری تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا با استفاده از روش سطح پاسخ

فرشاد درویشی؛ امین زارعی؛ کاترین مادزاک

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 71-79

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.125885.1351

چکیده
  مقدمه: گلوکز اکسیداز به‌عنوان یک آنزیم تجاری در صنایع پزشکی، دارویی و غذایی مورد توجه است. بهینه‌سازی محیط و شرایط تخمیر برای افزایش تولید گلوکز اکسیداز هترولوگ مهم است. هدف از مطالعة حاضر، بهینه‌سازی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تولید دوکوزاهگزانوئیک‌اسید توسط سویة بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک‌دهی‌شده
تولید دوکوزاهگزانوئیک‌اسید توسط سویة بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک‌دهی‌شده

مطهر امینی؛ شهریار شاکری؛ محمد حسن فضائلی پور

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 81-93

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.126222.1357

چکیده
  مقدمه: دوکوزاهگزانوئیک‌اسید، اسیدچرب غیراشباع با چندین پیوند دوگانه است که نقش مهمی در جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی دارد. آغازیان ترائوستوکیترید خصوصاً سویه‌های آئورانتیوکیتریوم یکی از تولیدکننده‌های ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
شناسایی و حذف عفونت‌های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش‌های نود
شناسایی و حذف عفونت‌های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش‌های نود

سمیه نجفی درچه؛ مرجان عابدی؛ سهیلا رهگذر؛ جمال مشتاقیان؛ داریوش طالعی؛ اردشیر طالبی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 95-103

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.126594.1363

چکیده
  مقدمه: موش‌های نود نقص سیستم ایمنی دارند و بیشتر به‌عنوان مدل‌های جانوری برای بیماری‌های انسانی استفاده می‌شوند. باوجود ارزش زیاد این حیوانات و هزینه‌های گزاف نگهداری آنها در تحقیقات مختلف، مطالعات ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
عوامل شایع بیماری شانکر باکتریای زردآلو از استان همدان
عوامل شایع بیماری شانکر باکتریای زردآلو از استان همدان

فرزانه بنی بیات؛ غلام خداکرمیان؛ دوستمراد ظفری

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 105-113

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.128160.1380

چکیده
  مقدمه: استان همدان به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مناسب یکی از مهم‌ترین مناطق برای کاشت درختان هسته‌دار مانند زردآلو (Prunus armeniaca) است. بیماری شانکر درختان هسته‌دار ناشی ازPseudomonas syringae pv. syringae یکی از جدی‌ترین ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بررسی تاثیرات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم روی سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و مقاومت به باکتری بیماری‌زا در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
بررسی تاثیرات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم روی سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و مقاومت به باکتری بیماری‌زا در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

فرزانه نوبخت؛ حسن محبت کار؛ ماندانا بهبهانی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.128192.1381

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به‌صورت تنها و همراه با هم (سینرژیسم)، بر سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و درصد زنده‌مانی ماهی قزل‌آلای ...  بیشتر