دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1397 

پژوهشی- انگلیسی

بهینه سازی تولید روغن از گونه Wickerhamomyces Siamensis SAKSG جدا شده از ماهی قزل آلا

صفحه 1-10

10.22108/bjm.2017.105103.1069

حمیدرضا صمدلویی؛ طلایه کردجزی؛ حامی کابوسی؛ شاهرخ قرنجیک


تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

صفحه 53-62

10.22108/bjm.2018.103408.1046

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی