داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Bahareh Attaran ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشگاه الزهرا
parvaneh jafari میکروبیولوژی غذایی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران
Fatemeh Khanijuyabad ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها Research Center for Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Alzahra University, Tehran, Iran
Maryam mirshekar ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها Ph D, Department of Microbiology, Faculty of Medicine.Iran university of medical science
shahla shahbazi ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها Ph D, Department of Microbiology, Faculty ofmedicine, pasteur institute of Iran
عزیزالله ابراهیمی
میترا ابراهیمی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مهدی ابراهیمی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
علی اکبر احسانپور گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سلمان احمدی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه مازندران
ملاحت احمدی
عباس اخوان سپهی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی - دانشکده علوم زیستی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
مهرداد آذین بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب- پژوهشکده زیست فناوری
حسین ایراندوست دانشگاه
نازیلا ارباب سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمد ارجمندزادگان استادیار باکتری شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
صدیقه اسد
زهرا اسدی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی داشگاه اصفهان، دانشکده فن اوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی
محمدعلی اسدالهی دانشگاه اصفهان
هادی اسدی رحمانی موسسه تحقیقات خاک و آب
زهرا اسفندیاری اصفهان-خیابان هزارجریب-کوی ششم-معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ناهید اسکندری ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها دانشیار گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی اصفهان2
ابوالقاسم اسماعیلی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
فریبا اسماعیلی
مراحم آشنگرف بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه علوم زیستی
مراحم آشنگرف بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه کردستان
محمد رضا آصف اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
شکوفه سادات اعتمادزاده اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها، بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان
زهرا اعتمادی فر بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرشته افتخار
سعید افشار زاده
حمیده افقی هیئت علمی
سید سهیل آقایی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه ازاد اسلامی ، قم ، ایران.
سید فؤاد آقامیری
کامبیز اکبری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران- ایران
ملیحه اکبرزاده نیاکی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دکتری بیوتکنولوژی- زیست فناوری – دانشگاه شیراز – سال 1393-1399
آمنه الیکایی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا
زرین دخت امامی دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، عضو هیأت علمی واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
رحمن امام زاده
احمد ایمانی
گیتی امتیازی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه اصفهان
زهرا امینی بیات ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
محمد علی آموزگار
میلاد ایینی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
شکوفه انتشاری
پرویز اولیا
عبدالغفار اونق میکروبیولوژی غذایی ارومیه - دانشگاه ارومیه- دانشکده دامپزشکی- کیلومتر 11 جاده سرو
آرش بابایی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه ملایر
ارسطو بدویی دلفارد استاد بیوشیمی-گروه زیست شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
داوود بی ریا گروه زیست فناوری، دانشکده علوم وفناوریهای نوین، دانشگاه اصفهان
محسن برین ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی
ماتیا سادات برهانی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران
حسین بشارتی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی موسسه تحقیقات خاک و آب
بابک بیک زاده ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده لوم و فناوری زیستی، دانشگاه اصفهان
غلامرضا بلالی
مجتبی بنیادیان میکروبیولوژی غذایی استاد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، پژوهشکده بیماری های مشترک، دانشگاه شهرکرد، ایران
فاطمه بناکاشانی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
نیما بهادر بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشیار میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
ماندانا بهبهانی دانشگاه اصفهان
کیوان بهشتی مآل بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مجید بوذری
فریدون پاداشت دهکائی
محمد پاژنگ بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی آذربایجان شرقی، سی وپنج کیلومتری جاده تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی.
نجمه پاکدامن بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی پژوهشکده پسته، رفسنجان، ایران
توحید پیری قراقیه ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست فناوری ، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
مقصود پژوهنده ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها تبریز-خ 13 آبان کوی گلستان2 پلاک 124
مجتبی پوراحد انزابی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه شیلات دانشگاه ارومیه
لطیفه پوراکبر
احمد علی پوربابایی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
فرخنده پورسینا گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا پورشفیع مؤسسه انستیتو پاستور ایران
الهه تاج بخش ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زیست شناسی
مجتبی تاران میکروبیولوژی غذایی دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه
کیوان تدین ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها ایران کرج موسسه سرم سازی و واکسن سازی رازی
سام ترکان
مریم تیموری اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها، بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی عضو هیات علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، سازمان تحقیقات ، ،آموزش و ترویج کشاورزی
جینا تن زاده بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی پژوهشگر/ پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گروه فراوری پسماند
منوچهر توسلی
مراد جعفری بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی عضو هیات علمی / ارومیه، پردیس نازلو دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
مریم جلیلی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای زیستی، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، سپاهان‌شهر ، اصفهان، ایران
اناهیتا جناب بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی ندارد
فاطمه جوادی زرنقی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
عبدالکریم چهرگانی
سیما یحیی آبادی
جواد حامدی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، بخش زیست فناوری میکربی
محمد حسین حبیبی دانشگاه اصفهان
ندا حبیبی
سید حسین حجازی اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی، گروه انگل و قارچ شناسی
زهره حجتی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشیار گروه زیست شناسی
شراره حریرچی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
افروز السادات حسینی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه اصفهان
فرزانه حسینی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سید علی حسینی تفرشی
نیما حسینی جزنی عضوهیئت علمی
مهدی حسن شاهیان بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی کرمان- دانشگاه شهید باهنر- دانشکده علوم- بخش زیست شناسی
ابراهیم حسین نجدگرامی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
بهزاد حکیمی نیا
هما حمایلی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه الزهرا
زهره حمیدی اصفهانی
رضا خاک ور اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی - گروه گیاهپزشکی
موج خالقی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشگاه شهید باهنر
مجتبی خیام نکویی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه علوم گیاهی/ دانشکده علوم زیستی/ دانشگاه تربیت مدرس
سپیده خراسانی میکروبیولوژی غذایی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
کیانوش خسروی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه تحقیقات صنایع غذایی؛ انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور؛ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مریم خضری بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
ایرج خلیلی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها رییس آزمایشگاه ویروسی بیوبانک ، مدیریت کنترل کیفی - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی کرج - ایران
حسینعلی خوشباور رستمی
الهه خوش منظر بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی خاک. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز
ابوالفضل دادخواه تهرانی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، تهران
اسماعیل داراب پور ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها اسماعیل داراب پور دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زیست شناسی
حسین دبیری
فرشاد درویشی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
رضا درویش زاده
شکیبا درویش علیپور بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشکده بیوتکنولوژی، پردیس علوم و فناوری نوین، دانشگاه سمنان
مصطفی درویش نیا ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها عضو هیات علمی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
سید محمد مهدی دستغیب بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی مسئول طرح پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت
حبیب دستمالچی
علی دلپیشه
پروین دهقان بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، میکروبیولوژی غذایی دانشیار قارچ شناسی، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
علی دهنوی دانشگاه اصفهان
منیر دودی میکروبیولوژی غذایی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان ، ایران
علی ریاحی مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
مینا راستگو ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رودابه راوش بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی هیت علمی شهر کرد کشاورزی
محمد ربانی گروه سلولی مولکولی و میکروبیولوژی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران
محمد ربانی(علوم پزشکی اصفهان)
فاتح رحیمی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه میکروبشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی رحیم نژاد
آرمان رستم زاد ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها ایلام - بانگنجاب- خیابان پژوهش- دانشگاه ایلام- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی صندوق پستی 69315516
ایرج رسولی ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها استاد دانشگاه
فرید رضایی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سیده الهام رضا توفیقی
هادی رضایی یزدی
محمد رضی نتاج اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رویا رضوی زاده دانشگاه پیام نور نجف آباد
زهرا رمضانی
سهیلا رهگذر گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کامران رهنما اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید‌گیاهی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان
هادی روان بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی شهید باهنر کرمان
مهدی رئیسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، دانشکده دامپزشکی
بهروز زارعی دارکی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها مازندران-نور-خ امام-دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی- دانشگاه تربیت مدرس-گروه زیست شناسی دریا.
سید حمید زرکش اصفهانی ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها هیات علمی
غلامرضا زرینی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران
اسحاق زمانی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، خوزستان، ایران
اکرم زمانی
حجت اله زمانی دانشگاه گیلان
محمدرضا ساریخانی دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
باقر سیدعلیپور گروه زیست سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ندا سلطانی گروه پژوهشی میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی
مسعود سلطانی نجف آبادی
شهلا سلطانی نژاد بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
صبیحه سلیمانیان زاد
نیما سندگل ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه زابل
جلوه سهرابی پور
احمد شادی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها بوشهر - خیابان شهید ماهینی دانشگاه خلیج فارس دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه زیست فناوری دریا
شهریار شاکری بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
آذر شاه پیری ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها دانشگاه صنعتی اصفهان
سمانه شاهرخ
سمانه شاهرخ اصفهانی مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نیما شیخ بیگلو اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها هیات علمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
روح الله شریفی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی کرمانشاه، بلوار امام، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
یعقوب شریفی
رسول شفیعی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه اصفهان
فرهاد شفیعی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
پگاه شکیب ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها استادیار پژوهشی باکتری شناسی پزشکی (پژوهش محور) مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد، ایران
داریوش شکری میکروبشناسی-مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معصومه شمس قهفرخی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها عضو هیئت علمی/دانشگاه تربیت مدرس
مریم شهبازی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
بهار شهنواز اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمود شوندی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی میر گروه اکولوژی
اکرم صادقی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
مریم صدرنیا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سمانه صدیقی خویدک بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی استاد ذانشگاه اراد یزد
ناصر صفایی
علی اکبر صفری سنجانی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه بوعلی سینا
محمد علی ضیاء گروه علوم پایه پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
علی ضرابی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی http://ast.ui.ac.ir/a.zarrabi
فرزانه ضویی
ملیحه طالبی
یگانه طالب خان گروسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها بخش بیوتکنولوژی پزشکی، انستیتو پاستور ایران
فرید طالب نیا روشن
رضا طاهری تهرانی ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه اصفهان
اصغر طاهری کفرانی
حسین طهماسبی
زهرا طهماسبی
محمد رضا عالی منش اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها 1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
سهیلا عباسی دانشگاه اصفهان
شبنم عباسی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
هادی عربی
محمدرضا عربستانی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه آموزشی میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
حمیدرضا عزیزی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه شهرکرد دانشکده دامپزشکی گروه پاتوبیولوژی
مجید عزیزی
بهروز عشقی ملایری
سید مهدی علوی
ریحانه عموآقایی
نعیمه عنایتی ضمیر بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان اله غزنوی راد اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه علوم پزشکی اراک
جلال غلام نژاد ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اردکان یزد
زهرا غیور ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها عضو هیات علمی
حسین فاضلی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایران
فائزه فاطمی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی پژوهشکده‎ ‎چرخه‎ ‎سوخت، پژوهشگاه‎ ‎علوم‎ ‎و‎ ‎فنون‎ ‎هسته ای، سازمان‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی، تهران،‎ ‎ایران
محمد فائزی قاسمی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه ، وا حد لاهیجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،لاهیجان، ایران
فیروز فدایی فرد اصفهان- مرداویج-فارابی جنوبی- کوچه 5- پلاک 10
پریسا فرخ ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه سلولی-مولکولی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
ناصر فرخی
محسن فرزانه
جمشید فقری ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها اصفهان-خیابان هزار جریب-دپارتمان میکروبشناسی و ویروس شناسی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- کد پستی:73461-81746
عزیزالله فلاح
وحید فلاح زاده اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها استادیار دانشگاه شهید مدنی
مریم فنائی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید مهدی قاسمی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
حاجیه قاسمیان صفایی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها بازنشسته دانشکده پزشکی
مسعود قانع میکروبیولوژی غذایی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران
کامران قائدی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی-دانشکده علوم-دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران
فرشید قربانی
فاطمه السادات قریشی دکترای میکروبیولوژی/ دانشگاه اصفهان
غلامرضا قزل باش گروه زیست شناسی. دانشکده علوم. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران
مهناز قلی پور شهرکی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه الزهرا
حسین قنواتی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران-بخش بیوتکنولوژی میکروبی
محمد کارگر جهرم- دانشگاه آزاد اسلامی - گروه میکروبیولوژی
سمیه کاظم زاده گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
وجیهه کرباسی زاده
کیخسرو کریمی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
ناصر کریمی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
فرشید کفیل زاده
حامد کلنگی
مهرناز کیهانفر
پوراندخت گلکار پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
محسن مبینی دهکردی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- دانشکده علوم پایه- گروه ژنتیک
مجید متولی باشی هیئت علمی
حسن محبت کار ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه زیست فناوری دانشگاه اصفهان
محمدرضا محزونیه استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
مجتبی محسنی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی هیات علمی
میلاد محکم بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز
امیر محمدی
پریسا محمدی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها تهران- میدان ونک- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا (س)
محمد محمدی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
فاطمه محمدی پناه اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها بخش میکروبیولوژی. دانشکده زیست شناسی. پردیس علوم. دانشگاه تهران
مریم محمدی سیچانی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
علی مخدومی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها، بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی مخدومی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی هیات علمی
محبوبه مدنی ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، گروه میکروبیولوژی
مهران مرادی میکروبیولوژی غذایی Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
مجید مرادمند
مریم السادات میرباقری فیروزآباد بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی یزد- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
محبوبه میرحسینی
محمد حسین مرحمتی زاده
سید سعید میردامادی سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران
سید سعید میردامادی سازمان پژوهش های علمی- صنعتی ایران
سهیلا میرزایی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا میرزایی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان جنوبی، بیرجند، ایران
محمودامین مرعشی
مریم میرلوحی اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده تغذیه و علوم غذایی- گروه صنایع غذایی
رضا میرنژاد ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها مرکز تحقیقات علوم میکروبی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)
حمدالله مشتاقی میکروبیولوژی غذایی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
نادر مصوری ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها ایران کرج موسسه سرم سازی و واکسن سازی کرج - رئیس آزمایشگاه رفرانس دامی و دپارتمان تولید توبرکولین و مالئین
مهناز مظاهری اسدی خ توحید - کوچه شهیدان کاظمی - پلاک 326
حسین معتمدی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- میدان دانشگاه-دانشگاه شهید چمران- دانشکده علوم- گروه زیست شناسی
صفر معروفی
لادن مفاخر بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
محمد رضا مفید
شراره مقیم ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه باکتری و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید مقیمی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی استادیار میکروبیولوژی - دانشگاه تهران
عبدالعلی ملماسی
حسن ممتاز ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها هیات علمی
سارا میناییان ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی ریس پژوهشکده
رامین مناف فر ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی
داوود منصوری ساختار و فیزیولو‌ژی میکروارگانیسم ها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده پزشکی - گروه باکتری و ویروس شناسی
محمد جواد مهدی پور مقدم بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی دانشگـــاه گیــــلان، رشت، ایران
ملیحه مهرشاد اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها محقق پسا دکتری، مرکز زیست شناسی وزارت علوم جمهوری چک
صدیقه موسی نژاد استادیار قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان، دانشگاه گیلان، ایران
سنبل ناظری ایران ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی ، گروه بیوتکنولوژی
علی ناغونی اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرج
شاهین نجات دهکردی
بهرام نصر
شقایق نصر بانک میکروارگانیسم ها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران
شهرام نظریان ایمنی شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه امام حسین(ع)-گروه زیست شناسی
نفیسه سادات نقوی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
رضا نیکبخت دانشگاه اصفهان
صابره نوری دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم
سحر نوری قراجلر ارومیه- خیابان شهید بهشتی- ابتدای زیرگذر پل قویون- جنب داروخانه آذرمنش- پلاک 363
بهاره نوروزی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مصطفی نوروزی بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی استادیارگروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا س تهران ایران
محمد رضا هادی شیراز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات فارس- گروه زیست شناسی علوم گیاهی
فتانه هاشم پور بلترک بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی، میکروبیولوژی غذایی مرکز ملی تحقیقات حلال، وزارت بهداشت
جعفر همت ژنتیک و زیست شناسی مولکولی میکروارگانیسم ها استادیار ژنتیک ملکولی،پژوهشکده زیست فناوری،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
محسن واعظ بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست‌فناوری- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
طیب ویسی دانشگاه ارومیه.دانشکده منابع طبیعی
طاهره ولدبیگی