داوران سال 1400

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی لینک Scopus
سید حمید زرکش اصفهانی s.h.zarkesh@sheffield.ac.uk استاد https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801646441
شکیبا درویش علیپور darvishalipour@semnan.ac.ir استادیار  
گیتی امتیازی emtiazi@yahoo.com استاد https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55883282000
نفیسه سادات نقوی nafiseh_naghavy@yahoo.com استادیار  
منیر دودی monirdoudi@yahoo.com استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36623691900
سید سهیل آقایی soheilaghaee@yahoo.com استادیار  
زهرا اسدی zahra_assadi@yahoo.com سایر https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196274949
ماتیا سادات برهانی msadat.borhani7@gmail.com استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55372966000
سنبل ناظری snblnazeri@yahoo.com استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504255920
شقایق نصر shaghayegh2963@yahoo.com استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22935685100
مریم محمدی سیچانی mohamadi_m@iaufala.ac.ir استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35734718300
عبدالغفار اونق ownagh@yahoo.com دانشیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16231378500
مجتبی تاران mojtabataran@yahoo.com دانشیار  
فاطمه السادات قریشی fatemeh.ghoreishi@yahoo.com سایر https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23469100300
مصطفی درویش نیا mdarvishnia44@yahoo.com دانشیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35621586900
پریسا فرخ farrokh@du.ac.ir استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36522458400
بابک بیک زاده bbeikzadeh@alumni.ut.ac.ir استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55839115800
مجتبی بنیادیان boniadian@sku.ac.ir استاد  
مراحم آشنگرف m.ashengroph@uok.ac.ir دانشیار  
الهه تاج بخش ee_tajbakhsh@yahoo.com دانشیار  
شراره حریرچی sharareh_harirchi@yahoo.com سایر  
مریم تیموری mteimouri@rifr-ac.ir استادیار  
مهناز قلی پور شهرکی mahnaz.gholipour@gmail.com استادیار  
پگاه شکیب shakib.pegah@yahoo.com    
طیب ویسی tweysikcity67@gmail.com سایر  
معصومه شمس قهفرخی mshamsgh@yahoo.com استاد  
فرخنده پورسینا poursina@med.mui.ac.ir استادیار  
محمد ربانی m.rabbani@biol.ui.ac.ir دانشیار  
مریم جلیلی maryjtabaii@gmail.com استادیار  
شهریار شاکری shahryar.shakeri@yahoo.com دانشیار  
آمنه الیکایی a.elikaei@gmail.com استادیار  
شکوفه سادات اعتمادزاده e.shekoofeh@yahoo.com سایر  
زهرا اعتمادی فر z.etemadifar@sci.ui.ac.ir دانشیار  
نیما شیخ بیگلو n.baygloo@urmia.ac.ir استادیار  
محمد فائزی قاسمی faezi_m@yahoo.com دانشیار  
حسن محبت کار h.mohabatkar@ast.ui.ac.ir استاد  
نجمه پاکدامن najmeh.pakdaman@gmail.com استادیار  
محسن مبینی دهکردی mmobinid@gmail.com دانشیار  
مریم السادات میرباقری فیروزآباد m.mirbagheri@yazd.ac.ir استادیار  
مهدی حسن شاهیان m_hsn2002@yahoo.com استاد  
محمد جواد مهدی پور مقدم mj_mehdipour@guilan.ac.ir استادیار  
محمدرضا پورشفیع pour62@yahoo.com استاد  
عباس اخوان سپهی akhavansepahy@gmail.com استاد  
محمدرضا میرزایی mirzaee_mrz@yahoo.com استادیار  
ملیحه اکبرزاده نیاکی malihe.akbarzade@gmail.com سایر  
وحید فلاح زاده vfm128@gmail.com استادیار  
بهاره نوروزی bahare77biol@gmail.com استادیار  
سهیلا میرزایی mirzaei_80@yahoo.com استادیار  
توحید پیری قراقیه tohidpirie1@gmail.com سایر  
میلاد ایینی m.aeini@scu.ac.ir استادیار  
فائزه فاطمی ffatemi@aeoi.org.ir دانشیار  
شراره مقیم moghim@med.mui.ac.ir استاد  
سهیلا عباسی soheila522003@yahoo.com سایر  
مینا راستگو m.rastgou@urmia.ac.ir استادیار  
فرشاد درویشی f.darvishi@ymail.com استاد  
داریوش شکری dariush.shokri61@yahoo.com سایر  
مراحم آشنگرف mrhashengroph@gmail.com دانشیار  
کامران رهنما kamranrahnama1995@gmail.com دانشیار  
حسین بشارتی besharati1350@yahoo.com استاد  
شبنم عباسی abbasishabnam@yahoo.com سایر