نام نام خانوادگی ایمیل

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

Bahareh Attaran b.attaran@alzahra.ac.ir https://publons.com/search/?search=Attaran
Mahdavinejad Mahdavinejad mahdavinejad@modares.ac.ir https://publons.com/researcher/2109540/mohammadjavad-mahdavinejad/
shahla shahbazi shahbazi.shahla@yahoo.com https://publons.com/researcher/2144088/shahla-shahbazi/
مهدی ابراهیمی ebrahimi@iauvaramin.ac.ir https://publons.com/researcher/1474162/mahdi-ebrahimian/
مسعود احمدزاده ahmadz@ut.ac.ir https://publons.com/researcher/3677072/masoud-ahmadzadeh/
سلمان احمدی sahmadyas@yahoo.fr https://publons.com/researcher/3701421/salman-ahmadi/
عباس اخوان سپهی akhavansepahy@gmail.com https://publons.com/researcher/4573450/abbas-akhavan-sepahi/
نازیلا ارباب سلیمانی nazilaarbab@yahoo.co.uk https://publons.com/researcher/4571377/nazila-arbab/
مهدی ارزنلو arzanlou@hotmail.com https://publons.com/researcher/4458556/mahdi-arzanlou/
محمدعلی اسدالهی ma.asadollahi@ast.ui.ac.ir https://publons.com/researcher/3419089/mohammad-a-asadollahi/
زهرا اسدی zahra_assadi@yahoo.com https://publons.com/researcher/2061313/zahra-assadi/
هادی اسدی رحمانی asadi_1999@yahoo.com https://publons.com/researcher/2095958/hadi-asadi-rahmani/
زهرا اسفندیاری research_esfandiary@mui.ac.ir https://publons.com/researcher/3768476/zahra-esfandiari/
ناهید اسکندری neskandari16@gmail.com https://publons.com/researcher/1816575/dr-nahid-eskandari/
فریبا اسماعیلی esmail_far@yahoo.com https://publons.com/researcher/2170903/fariba-esmaeili/
ابوالقاسم اسماعیلی aesmaeili@sci.ui.ac.ir  
عباس اخوان سپهی akhavansepahy@gmail.com  
آرمان رستم زاد arostamzad381@yahoo.com  
مهرداد آذین azin@irost.ir  
Bahareh Attaran b.attaran@alzahra.ac.ir  
بهاره نوروزی bahare77biol@gmail.com  
محسن برین barin.mohsen@yahoo.com  
مجتبی بنیادیان boniadian@sku.ac.ir  
شکیبا درویش علیپور darvishalipour@semnan.ac.ir  
پروین دهقان dehghan@med.mui.ac.ir  
شکوفه سادات اعتمادزاده e.shekoofeh@yahoo.com  
گیتی امتیازی emtiazi@yahoo.com  
فرشاد درویشی f.darvishi@ymail.com  
محمد فائزی قاسمی faezi_m@yahoo.com  
مریم فنائی fanaei_2010@yahoo.com  
پریسا فرخ farrokh@du.ac.ir  
فاطمه السادات قریشی fatemeh.ghoreishi@yahoo.com  
فرهاد شفیعی fshafiei@gmail.com  
حسن محبت کار h.mohabatkar@ast.ui.ac.ir  
کیوان تدین k.tadayon@rvsri.ac.ir  
کامران رهنما kamranrahnama1995@gmail.com  
کیوان بهشتی مآل kbeheshtimaal@yahoo.com  
مهرناز کیهانفر keyhanfar@gmail.com  
الهه خوش منظر khoshmanzar83@gmail.com  
مریم خضری m.khezri@urmia.ac.ir  
مریم السادات میرباقری فیروزآباد m.mirbagheri@yazd.ac.ir  
محمد رضی نتاج m.razi@areeo.ir  
مهدی حسن شاهیان m_hsn2002@yahoo.com  
محمدعلی اسدالهی ma.asadollahi@ast.ui.ac.ir  
Maryam mirshekar maryam.mirshekar82@gmail.com  
مریم شهبازی maryamshahbazi02@gmail.com  
مریم جلیلی maryjtabaii@gmail.com  
مصطفی درویش نیا mdarvishnia44@yahoo.com  
سید محمد مهدی دستغیب mehdi.dastgheib@gmail.com  
میلاد محکم miladmohkam@gmail.com  
سهیلا میرزایی mirzaei_80@yahoo.com  
محمد جواد مهدی پور مقدم mj_mehdipour@guilan.ac.ir  
محسن مبینی دهکردی mmobinid@gmail.com  
مریم محمدی سیچانی mohamadi_m@iaufala.ac.ir  
محمد علی ضیاء mohammadalizia@yahoo.com  
منیر دودی monirdoudi@yahoo.com  
مریم صدرنیا msadrnia@yahoo.com  
معصومه شمس قهفرخی mshamsgh@yahoo.com  
نیما شیخ بیگلو n.baygloo@urmia.ac.ir  
نفیسه سادات نقوی nafiseh_naghavy@yahoo.com  
نجمه پاکدامن najmeh.pakdaman@gmail.com  
محمدرضا پورشفیع pour62@yahoo.com  
احمد علی پوربابایی pourbabaei@ut.ac.ir  
رودابه راوش r.ravash@gmail.com  
هادی روان ravanhadi@gmail.com  
زهرا اسفندیاری research_esfandiary@mui.ac.ir  
سید حمید زرکش اصفهانی s.h.zarkesh@sheffield.ac.uk  
سمانه شاهرخ اصفهانی s.shahrokh143@gmail.com  
صابره نوری sabere.nuri@yahoo.com  
سلمان احمدی sahmadyas@yahoo.fr  
سارا میناییان sara.minaeian@gmail.com  
سمانه صدیقی خویدک sedighi.samaneh@yahoo.com  
shahla shahbazi shahbazi.shahla@yahoo.com  
شهریار شاکری shahryar.shakeri@yahoo.com  
شراره حریرچی sharareh_harirchi@yahoo.com  
سنبل ناظری snblnazeri@yahoo.com  
سهیلا عباسی soheila522003@yahoo.com  
سید سهیل آقایی soheilaghaee@yahoo.com  
توحید پیری قراقیه tohidpirie1@gmail.com  
فاطمه جوادی زرنقی ui.biochemistry@gmail.com  
زهرا اعتمادی فر z.etemadifar@sci.ui.ac.ir  
زهرا غیور z_ghayour@yahoo.com  
زهرا اسدی zahra_assadi@yahoo.com