پژوهشی- فارسی
شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت
شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت

سهیلا آقائی درگیری؛ داود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129745.1405

چکیده
  مقدمه: به نظر می‌رسد همه گیاهان در اکوسیستم‌های طبیعی با اندوفیت‌های قارچی همزیست‌اند. این گروه بسیار متنوع از قارچ‌ها می‌توانند ازطریق کمک به تحمل تنش غیرزیستی و زیستی، افزایش زیست‌توده و کاهش ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بهبود تحمل به اتانول سویة صنعتی مخمر با ترکیبی از جهش‌زایی و مهندسی تکاملی
بهبود تحمل به اتانول سویة صنعتی مخمر با ترکیبی از جهش‌زایی و مهندسی تکاملی

فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسدالهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 13-28

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.130167.1411

چکیده
  مقدمه: تحمل در برابر اتانول یکی از ویژگی‌های شاخص ساکارومایسس سرویزیه است. افزایش بیشتر تحمل در برابر اتانول در سویه‌های صنعتی مخمر می‌تواند منجر به تخمیر سریعتر، کامل‌تر و افزایش تولید اتانول گردد. ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
تولید آنتی‌ژن پلی‌اپی‌توپی نوترکیب HPV16-E6: بررسی اثر سویه‌ها و شرایط محیطی متفاوت
تولید آنتی‌ژن پلی‌اپی‌توپی نوترکیب HPV16-E6: بررسی اثر سویه‌ها و شرایط محیطی متفاوت

بهاره بهمنی؛ زهرا امینی بیات؛ محمد مهدی رنجبر؛ ناهید بختیاری؛ امیرحسن زرنانی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.130943.1420

چکیده
  مقدمه: سرطان دهانه رحم با حدود 528000 مورد بیمار و 266000 مرگ در سال، یکی از سرطان‌های رایج در بین زنان جهان به شمار می‌رود و عفونت پایدار با ویروس پاپیلومای انسانی ((HPV عامل اصلی آن است. واکسن‌های مبتنی بر پپتید ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
جذب زیستی و بیوسنتز نانوذرات سرب توسط باسیلوس تروپیکوس جداشده از خاک‌های حاوی پسماندهای الکترونیکی در اصفهان
جذب زیستی و بیوسنتز نانوذرات سرب توسط باسیلوس تروپیکوس جداشده از خاک‌های حاوی پسماندهای الکترونیکی در اصفهان

فاطمه معینی؛ منیر دودی؛ زرین دخت امامی کرونی؛ مسعود فولادگر

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 45-69

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131079.1423

چکیده
  مقدمه: پسماندهای الکترونیکی به بقایای دستگاه‌های الکترونیکی گفته می‌شود که بدون پردازش در خاک دفن می‌شوند و حاوی مواد سمی مانند فلزات سنگین هستند. سرب، یکی از فلزات سنگین موجود در بسیاری از کالاهای ...  بیشتر
مروری
زیست‌توده‌های لیگنوسلولزی: منابعی تجدیدپذیر برای تولید اتانول زیستی
زیست‌توده‌های لیگنوسلولزی: منابعی تجدیدپذیر برای تولید اتانول زیستی

سارا تولایی؛ شراره حریرچی؛ زهرا اعتمادی فر؛ محمد طاهرزاده

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131065.1425

چکیده
  مقدمه: سوخت‌های فسیلی به‌دلیل ایجاد آلودگی‌های فراوان در محیط، جان انسان‌ها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید می‌کنند. باوجود تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های فراوان، تعداد چشمگیری از کشورهای جهان هنوز ...  بیشتر
مروری
تولید هیدروژن زیستی توسط میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های خارج سلولی: انرژی پاک
تولید هیدروژن زیستی توسط میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های خارج سلولی: انرژی پاک

مهلا باقری؛ گیتی امتیازی؛ مریم جلیلی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1401، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.131554.1428

چکیده
  مقدمه: گاز هیدروژن به‌عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر، پتانسیل بالایی دارد. گاز هیدروژن از سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید؛ اما تقاضا برای تولید آن با روش‌های شیمیایی و الکترولیز آب وجود دارد و امروزه استخراج ...  بیشتر