دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی- فارسی

اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید ساماریوم سنتز شده با کورکومین روی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22108/bjm.2022.132621.1449

حسین زحمتکش زکریایی؛ میرساسان میرپور؛ حجت اله زمانی؛ بهنام راستی


بررسی ساختار و عملکرد پروتئین اسپایک کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ (SARS-CoV-2) با داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22108/bjm.2022.133412.1468

نوید محمدجانی؛ مراحم آشنگرف؛ فرشاد درویشی


اثرات سمیت سلولی عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس جدا شده از محصولات لبنی استان گیلان بر روی رده سلولی سرطان روده بزرگ (HT-29)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22108/bjm.2022.133373.1466

نسیم پاداشت؛ خسرو عیسی زاده؛ مرجان شاه ایلی


مطالعه فعالیت ضد میکروبی نانوذرات بیوسنتز شده با دو روش متفاوت توسط سیانوباکتری آب شیرین Nostoc sp.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22108/bjm.2022.133646.1470

زهرا قلی زاده؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی


فراوانی ژن vanA در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین(MRSA) جدا شده از بیماران مبتلا به زخم بستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22108/bjm.2022.134409.1479

فاطمه امحمد شیرازی؛ زینب رضایی؛ سید محمود برزی؛ نیوشا بحرینی مقدم؛ فرزاد بادمستی؛ مروارید شفیعی


مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22108/bjm.2022.134937.1489

مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی


مطالعه تنوع جنس‌های جلبک‌های تک‌سلولی دریاچه ارومیه با تاکید بر گونه‌های جنس دونالیلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22108/bjm.2023.135417.1502

رامین مناف فر؛ سکینه مرادخانی؛ هدیه یزدانی


بهینه‌سازی جذب‌زیستی اورانیوم توسط زیست‌توده پیش تیمار شده سیتروباکتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22108/bjm.2023.136574.1520

زهرا شیری یکتا؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ شقایق نصر؛ نرگس اسلامی؛ منصوره السادات حسینی


بررسی مقایسه‌ای اثر تحریک زیستی و اثر تقویت زیستی جهت رفع آلودگی رسوبات آلوده شده به نفت خام در خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22108/bjm.2023.134414.1477

سید رسول طیب؛ نادیا کاظمی پور؛ مهدی حسن شاهیان؛ فرخ رخ بخش زمین؛ محمدرضا خوشرو


نشان پادزیست‌های آموکسی‌سیلین، سفیکسیم و مترونیدازول بر درسد باکتری‌های پایدار در خاک‌های آلوده به فلزهای سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.135724.1508

زیبا نجف زاده نوبر؛ علی اکبر صفری سنجانی


پژوهشی- انگلیسی

بررسی اثرهم افزایی عصاره لاکتوباسیلوس پلانتاروم و کربوپلاتین بر القای مرگ سلولی و بیان ژن های Bax و Bcl-2 در رده سلولی SK-OV-3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.132367.1515

زهرا سمناراد؛ عباس اخوان سپهی؛ مریم بیخوف تربتی


پژوهشی- فارسی

جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از دستگاه گوارش برخی از ماهی های شمال خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.136254.1516

مخمد حسن تدین تاج الدینی؛ مخمد شریف رنجبر؛ مهدی حسن شاهیان؛ مجید عسکری؛ نرگس امراللهی


جداسازی سویه باسیلوس ‏G362 ‎‏ نمک دوست نسبی از چشمه‌ آب گرم ‏‎ ‎‏ گراب در شمال شرق ایران و تعیین ‏خصوصیات اندوگلوکاناز پایدار در حرارت و طیف وسیع ‏pH‏ آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.137002.1528

نازنین غلامپور فاروجی؛ جعفر همت؛ علی اکبر حداد مشهد ریزه؛ نازنین کاظمی نژاد


مطالعه ی میزان حذف کادمیم ازخاک آلوده در نتیجه ی کاربرد بایوسورفکتانت حاصله از باکتری مقاوم به آلودگی کادمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

10.22108/bjm.2022.134458.1480

عطیه عطایی؛ ژیلا بهارلویی؛ میترا عطاآبادی


مقایسه توانایی نانوذرات فلزی و نانولوله های کربنی در شناسایی سریع اشرشیاکلای (Escherichia coli)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22108/bjm.2023.136296.1517

رافیه مرآت حقی؛ خسرو عیسی زاده؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ محمد فائزی قاسمی


شناسایی و جداسازی مخمرهای تولید کننده آنزیم ال آسپاراژیناز از نمونه خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.138189.1549

منصوره صادقی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری


جداسازی وشناسایی باکتریوفاژ موثر بر سویه‌های Xanthomonas campestris به منظور کنترل زیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.137867.1541

آمنه الیکائی؛ سارینا پشتیبان؛ محمدرضا صعودی


پژوهشی- انگلیسی

تولید استارتر پنیر با استفاده از باکتری های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیرهای سنتی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.137161.1532

اصغر طاهری کفرانی؛ زهره هرسیج