پژوهشی- انگلیسی
Protein structure determination and evaluation of gene expression level of Tup1 from Zymoseptoria tritici
1. Protein structure determination and evaluation of gene expression level of Tup1 from Zymoseptoria tritici

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.125062.1323

چکیده
  مقدمه: قارچ Zymoseptoria tritici بیمارگر دیمورفی است که تغییر در الگوی رشد آن نقشی اساسی در ایجاد بیماری دارد. به همین جهت، پروتئینTup1،که یک سرکوبگر رونویسی عمومی و تنظیم کننده شناخته شده ای برای تغییر شکل است، ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
Production Optimization and Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Cellulosimicrobium AZ Carotenoid Pigment
2. Production Optimization and Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Cellulosimicrobium AZ Carotenoid Pigment

عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122647.1295

چکیده
  مقدمه: میکروارگانیسم های اکسترموفیل مقاوم به اشعه، می توانند میزان زیادی کاروتنوئید تولید کنند. با این وجود، بهینه سازی تولید متابولیت های آن ها برای اهداف تجاری با مقیاس وسیع ضروری است. هدف از این مطالعه ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
حذف متان به وسیله سویه های methylocystis جداسازی شده در محیط کشت طراحی شده به همراه ارزیابی توانایی سویه ها در شرایط نامطلوب
3. حذف متان به وسیله سویه های methylocystis جداسازی شده در محیط کشت طراحی شده به همراه ارزیابی توانایی سویه ها در شرایط نامطلوب

محسن اباذری؛ پرویز اولیا؛ غلامرضا زرینی؛ حسن اقدسی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.124465.1317

چکیده
  1-مقدمه: متانوتروف ها، میکروارگانیسم هایی هستند که در کاهش 15% از غلظت کل متان محیطی نقش دارند؛ این باکتری ها می توانند متان را به متانول اکسید بکنند. متان، گاز گلخانه ای آلاینده جو است که همراه با توسعه ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی تولید کلاولانیک اسید توسط استرپتومیسس کلاولی جروس بااستفاده از منابع کربنی گلوکز،گلیسرول و سبوس گندم
4. بررسی تولید کلاولانیک اسید توسط استرپتومیسس کلاولی جروس بااستفاده از منابع کربنی گلوکز،گلیسرول و سبوس گندم

پریسا اخوان مدرس؛ فاطمه اشرفی؛ طاهر نژادستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122023.1282

چکیده
  سابقه و هدف : کلاولانیک اسید اولین مهار کننده بتالاکتامازی می باشد که استفاده بالینی پیدا کرده است و مصرف آن از سال 1981 آغاز شده است. این مهار کننده محصول طبیعی تخمیر استرپتومیسس کلاولی جروس بوده و در محافظت ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد باکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری گرم مثبت و گرم منفی
5. بررسی بیوانفورماتیکی پپتیدهای ضد باکتری در پنج گونه پروکاریوت و یوکاریوت و بررسی اثر ضدباکتری نایسین بر باکتری گرم مثبت و گرم منفی

معصومه فلاح زیارانی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد حسین میرجلیلی؛ حسن احمدی گاولیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.125232.1331

چکیده
  مقدمه:امروزه کاربرد گسترده‌ی پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان نگهدارنده‌ی طبیعی به دلیل عوارض نگهدارنده‌های مصنوعی )ایجاد سرطان‌ها و آسیب به کبد در داروها و غذاها( مورد توجه زیادی قرار گرفته است. مواد ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری‌های اکسیدکننده آهن جدا شده از محیط‌های آبی
6. حذف زیستی جیوه و کادمیوم توسط باکتری‌های اکسیدکننده آهن جدا شده از محیط‌های آبی

ساره فراهانی؛ عباس اخوان سپهی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ فرزانه حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.123929.1308

چکیده
  چکیدهمقدمه: با توجه به روند روز افزون پیشرفت صنایع و همچنین افزایش تولیدات صنعتی تولید فلزهای سنگین همراه فاضلاب‌های صنعتی امری انکار ناپذیر است. با وجود راه‌های مختلف برای حذف فلزهای سنگین انتخاب ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
اثر عصاره سلولی باکتری(بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر روی مرگ سلول های آدنوکارسینومای پانکراس(AsPC-1) وبیان ژنهای آپپتوزی bax، Bcl2 و DPC4
7. اثر عصاره سلولی باکتری(بومی) پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر روی مرگ سلول های آدنوکارسینومای پانکراس(AsPC-1) وبیان ژنهای آپپتوزی bax، Bcl2 و DPC4

ریحانه یگانه؛ مریم تاج آبادی ابراهیمی؛ مینا رمضانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.120382.1251

چکیده
  مقدمه :امروزه باکتری های پروبیوتیک مانند لاکتو باسیل ها به عنوان یکی از عوامل پیشگیری کننده ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان شناخته شده ا ند.هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی محلول رویی ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی اثر ضد میکروبی ترکیب پرده‌ی آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبور عسل بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در زخمهای سوختگی درجه دو
8. بررسی اثر ضد میکروبی ترکیب پرده‌ی آمونیوتیک، Arnebia euchroma، روغن کنجد و موم زنبور عسل بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در زخمهای سوختگی درجه دو

سجاد رجبی؛ محمدمهدی ثقفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125454.1340

چکیده
  زمینه و هدف: برخی از بافتهای طبیعی بدن مانند پرده‌ی آمنیوتیک و نیز گیاهان دارویی ارزان و در دسترس مانند گیاه ابوخلسا با نـام علمـی Arnebia euchroma میتوانند در درمان زخم سوختگی، کاهش عفونت آن و نیز کاهش زمان ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی تاثیر سدیم‌آزید و اسید نیترو بر خصوصیات مورفولوژیکی موناسکوس‌پورپورئوس و تولید رنگدانه
9. بررسی تاثیر سدیم‌آزید و اسید نیترو بر خصوصیات مورفولوژیکی موناسکوس‌پورپورئوس و تولید رنگدانه

ریحانه کلاهدوزان؛ مهشید جهادی؛ نفیسه سادات نقوی؛ محمدعلی ضیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125043.1327

چکیده
  مقدمه: موناسکوس‌پورپورئوس یک قارچ آسکومیست رشته‌ای است که توانایی تولید رنگدانه‌های طبیعی را دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل شیمیایی جهش‌زا سدیم‌آزید و اسید نیترو بر مورفولوژی قارچ موناسکوس‌پورپورئوس ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی اثرات ضد‏قارچی چند سویه‏ ی Trichoderma علیه چهار بیمارگر ریشه‏ و طوقه‏ ی لوبیا چشم‏ بلبلی
10. بررسی اثرات ضد‏قارچی چند سویه‏ ی Trichoderma علیه چهار بیمارگر ریشه‏ و طوقه‏ ی لوبیا چشم‏ بلبلی

صدیقه خدادادی پورارپنایی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125835.1349

چکیده
  مقدمه: این تحقیق جهت جداسازی و شناسایی بیمارگرهای طوقه و ریشه لوبیا چشم بلبلی در استان خوزستان انجام شد. علاوه بر این، اثرات ضد قارچی نه سویه انتخاب شده از پنج گونه Trichoderma روی چهار بیمارگر طوقه و ریشه لوبیا ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تولید دوکوزاهگزانوئیک اسید توسط سویه بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک دهی شده
11. تولید دوکوزاهگزانوئیک اسید توسط سویه بومی آئورانتیوکیتریوم در تخمیر خوراک دهی شده

مطهر امینی؛ شهریار شاکری؛ محمد حسن فضائلی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.126222.1357

چکیده
  مقدمه: دوکوزاهگزانوئیک اسید یک اسید چرب غیر اشباع با چندین پیوند دوگانه می باشد که نقش مهمی در جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی بازی می کند. آغازیان ترائوستوکیترید خصوصا سویه های آئورانتیوکیتریوم یکی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران
12. تنوع و توزیع مکانی قارچ‌های اندوفیت فندق (Corylus avellana) در رویشگاه‌های مختلف آن در ایران

آرزو کاشانیان؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125722.1345

چکیده
  مقدمه: ااندوفیت‌ها گروه بزرگ و متنوعی از ریز موجوداتی هستند که بدون ایجاد علائم در بافت‌ها و یا اندام‌های گیاهان زندگی می‌کنند. اندوفیت‌ها نقش مهمی در حفاظت از گیاه در برابر تنش های زیستی و غیرزیستی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بهینه سازی آماری تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا با استفاده از روش سطح پاسخ
13. بهینه سازی آماری تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا با استفاده از روش سطح پاسخ

فرشاد درویشی؛ امین زارعی؛ کاترین مادزاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125885.1351

چکیده
  مقدمه: گلوکز اکسیداز به عنوان یک آنزیم تجاری در صنایع دارویی، دارویی و غذایی مورد توجه است. بهینه سازی محیط و شرایط تخمیر برای افزایش تولید گلوکز اکسیداز هترولوگ مهم است. هدف از مطالعه حاضر بهینه سازی ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی تنوع زیستی قارچ‎های اریزیفالز (Erysiphales) و میزبان‎های آن‎ها در نواحی مرکزی و پیرامونی منطقه حفاظت شده اشتران‎کوه
14. بررسی تنوع زیستی قارچ‎های اریزیفالز (Erysiphales) و میزبان‎های آن‎ها در نواحی مرکزی و پیرامونی منطقه حفاظت شده اشتران‎کوه

کرم سپه وند؛ مصطفی درویش نیا؛ سید اکبر خداپرست؛ عیدی بازگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125396.1338

چکیده
  مقدمه: ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ مناطق حفاظت شده وعوامل آسیب‎رسان مثل قارچ‎های اریزیفالز ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ این مناطق است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع زیستی قارچ‎های اریزیفالز و ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
شناسایی و حذف عفونت های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش های نود
15. شناسایی و حذف عفونت های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش های نود

سمیه نجفی درچه؛ مرجان عابدی؛ سهیلا رهگذر؛ جمال مشتاقیان؛ داریوش طالعی؛ اردشیر طالبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.126594.1363

چکیده
  مقدمه: موش‌های نود دارای نقص سیستم ایمنی بوده و اغلب به عنوان مدل‌های جانوری برای بیماری‌های انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علی‌رغم ارزش زیاد این حیوانات و هزینه های گزاف نگهداری این حیوانات در ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی بیان ژن blaTEM در سویه اشرشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک بتالاکتام
16. بررسی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی بیان ژن blaTEM در سویه اشرشیا کلی مقاوم به آنتی بیوتیک بتالاکتام

ولید البدیری؛ فرحناز مولوی؛ مریم طهرانی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.125907.1353

چکیده
  مقدمه: تا کنون نتایج نشان داده است که دلیل مهم مقاومت باکتری اشرشیا کلی به آنتی بیوتیک بتالاکتام، وجود بتالاکتامازهای وسیع الطیف(ESBLs) است که محصول بیان ژن های SHV و TEM می باشند. همچنین مطالعات زیادی نشان ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز با استفاده از باکتری باسیلوس سابتیلیس PTCC 1720 در شرایط تخمیر بستر جامد و خالص سازی جزئی آنزیم
17. بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز با استفاده از باکتری باسیلوس سابتیلیس PTCC 1720 در شرایط تخمیر بستر جامد و خالص سازی جزئی آنزیم

نسرین مسعودی؛ محسن مبینی دهکردی؛ بهناز صفار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.122808.1298

چکیده
  زمینه و اهداف: آلفا آمیلاز از پرکاربرد ترین آمیلازها در صنعت می‌باشد . تولید آمیلاز باکتریایی کم هزیته تر و آسان تر می‌باشد. همچنین، روش تخمیر در حالت جامد به دلیل مزایایی چون کاهش چشم گیر هزینه‌ها و ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
غربالگری و شناسایی مولکولی اکتینوباکترهای مولد آنزیم تیروزیناز از خاک‌های کویر مرنجاب، غار هامپوئیل، و جزیره هرمز
18. غربالگری و شناسایی مولکولی اکتینوباکترهای مولد آنزیم تیروزیناز از خاک‌های کویر مرنجاب، غار هامپوئیل، و جزیره هرمز

زینب شاهرخ؛ فاطمه سلیمی؛ جواد حامدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.124762.1320

چکیده
  مقدمه: آنزیم‌های اکسیدکننده تیروزین یا تیروزینازها کاربردهای متنوعی در حوزه‌های درمانی، غذایی و محیطی دارند. با توجه به اهمیت اکتینوباکترها به عنوان یکی از مهم‌ترین باکتری‌های نوید بخش مولد ترکیبات ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
سنتز سبز نانوذرات مس توسط باکتری سودوموناس گریمونتی وتعیین ویژگی و فعالیت ضد باکتریایی آن
19. سنتز سبز نانوذرات مس توسط باکتری سودوموناس گریمونتی وتعیین ویژگی و فعالیت ضد باکتریایی آن

مراحم آشنگرف؛ موسی معتصم زوراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.127918.1373

چکیده
  مقدمه: نانوذرات مس با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد نوری، شیمیایی، فوتوالکتروشیمیایی، الکترونیکی و خواص ضد میکروبی، گزینه‌ی مناسبی برای کاربرد در صنایع مختلف شامل داروسازی، زیست پزشکی، الکترونیک، ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
بررسی سنتز برون سلولی نانوذرات مگنتیت توسط باکتری اندوفیت Bacillus sp. BR06 تحت استراتژی عصاره‌ی عاری از سلول
20. بررسی سنتز برون سلولی نانوذرات مگنتیت توسط باکتری اندوفیت Bacillus sp. BR06 تحت استراتژی عصاره‌ی عاری از سلول

مراحم آشنگرف؛ یگانه مس‌چی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.127905.1372

چکیده
  مقدمه: نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)، به دلیل خصوصیات منحصر به فرد فیزیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیکی دارای کاربردهای زیست پزشکی مختلفی مانند سلول درمانی، ترمیم بافت، تحویل دارو و تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
بررسی تاثیرات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و مقاومت به باکتری بیماری زا در ماهی قزل آلای رنگین کمان
21. بررسی تاثیرات لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و مقاومت به باکتری بیماری زا در ماهی قزل آلای رنگین کمان

فرزانه نوبخت؛ حسن محبت کار؛ ماندانا بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.128192.1381

چکیده
  مقدمه : این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به صورت تنها و همراه با هم(سینرژیسم)، بر سیستم ایمنی، فاکتورهای رشد و درصد زنده مانی ماهی قزل‌آلای ...  بیشتر
پژوهشی- فارسی
اثر روش های مختلف تثبیت سویه بر تولید پروتئاز آئروموناس هیدروفیلا MSB16
22. اثر روش های مختلف تثبیت سویه بر تولید پروتئاز آئروموناس هیدروفیلا MSB16

ماتیا سادات برهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.128199.1382

چکیده
  مقدمه: تثبیت سویه های میکروبی دارای مزایایی مانند قابلیت تکرار و هزینه کمتر بازیافت سویه در فرآیند تخمیر است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تثبیت سویه آئروموناس هیدروفیلا MSB16 بر توانایی تولید پروتئاز ...  بیشتر
پژوهشی- انگلیسی
مطالعه بر روی بهینه سازی تولید آنزیم ال-آسپارژیناز ضد سرطان با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس جداسازی شده از خاک استان آذربایجان شرقی
23. مطالعه بر روی بهینه سازی تولید آنزیم ال-آسپارژیناز ضد سرطان با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس جداسازی شده از خاک استان آذربایجان شرقی

نسرین غلامی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمد یعقوبی آوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2021.129050.1393

چکیده
  مقدمه: آنزیم ال-آسپاراژیناز به طور موثر برای درمان بیماران مبتلا به سرطان از جمله لوسمی لنفوبلاستیک حاد، ملانوسارکوما، لنفوما مورد استفاده قرار می گیرد. منابع باکتریایی جز منابع مهم و قابل توجه برای ...  بیشتر