موضوعات = اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
مطالعه تنوع جنس‌های جلبک‌های تک‌سلولی دریاچه ارومیه با تاکید بر گونه‌های جنس دونالیلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22108/bjm.2023.135417.1502

رامین مناف فر؛ سکینه مرادخانی؛ هدیه یزدانی


نشان پادزیست‌های آموکسی‌سیلین، سفیکسیم و مترونیدازول بر درسد باکتری‌های پایدار در خاک‌های آلوده به فلزهای سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.135724.1508

زیبا نجف زاده نوبر؛ علی اکبر صفری سنجانی


جداسازی وشناسایی باکتریوفاژ موثر بر سویه‌های Xanthomonas campestris به منظور کنترل زیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.137867.1541

آمنه الیکائی؛ سارینا پشتیبان؛ محمدرضا صعودی


بررسی اثرات ضد‏قارچی چند سویة Trichoderma علیه چهار بیمارگر ریشه‏ و طوقة لوبیا چشم‏ بلبلی

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 51-63

10.22108/bjm.2021.125835.1349

صدیقه خدادادی پورارپنایی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد


جداسازی مخمرها از رسوبات آبی و بررسی ویژگی‌های آنزیمی آنها

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 1-12

10.22108/bjm.2020.121015.1263

شهره نصیری پروج؛ عباس اخوان سپهی؛ فرزانه حسینی؛ محدثه لاری پور


جداسازی و شناسایی باکتری‌های مقاوم به علف‌کش‌های اُتللو، آتلانتیس و پوماسوپر از خاک مزارع گندم

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 67-77

10.22108/bjm.2020.122745.1296

عبدالرضا احمدی؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ میلاد آئینی؛ کاظم کاکولوند


Characterization of Psychrophilic and Psychrotolerant Cultivable Bacteria in Alpine Soil in Iran

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 47-57

10.22108/bjm.2020.121439.1273

الهام لشنی؛ بهار شهنواز؛ علی مخدومی


بررسی تنوع میکروبی میدان نفتی سیلاب زنی نشده با دمای بالا در جنوب ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2019.113951.1170

محسن پورنیا؛ نیما بهادر؛ میثم طباطبائئ؛ رضا آذربایجانی؛ قاسم حسینی سالکده


بهره‌گیری از انگشت‌نگاری PCR-DGGE و تنفس خاک برای شناخت دگرگونی‌های باکتریایی در خاک‌های آلوده به فلزهای سنگین

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 41-56

10.22108/bjm.2018.111786.1142

محمدحسین همت جو؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ اصغر میرزایی اصل؛ آرزو طهمورث پور


جداسازی و شناسایی اندوفیت‏های قارچی لوبیا چشم‏ بلبلی در استان خوزستان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 97-115

10.22108/bjm.2018.113754.1167

سحر جانبزرگی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد