موضوعات = میکروبیولوژی غذایی
Isolation and identification of Lactobacillus plantarum from vinegar, by specific RecA gene and its anticancer activities

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22108/bjm.2024.139756.1571

صابره نوری؛ سنبل ناظری؛ پرهام حسینی


بررسی شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ژن‌های حدت گونه‌های سودوموناس در طیور گوشتی عرضه شده در شهرستان تهران، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22108/bjm.2024.140196.1575

سجاد عباسی؛ ابراهیم رحیمی


مقایسۀ انواع روش‌های حفظ باکتری‌های اسید لاکتیک برای استفاده به‌صورت کشت آغازگر

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 77-94

10.22108/bjm.2022.133007.1459

نفیسه سادات نقوی؛ گلنوش رضائی زاده؛ فهیمه صرامی؛ منصوره سادات خیام نکویی؛ کیانوش خسروی دارانی


Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2020.119809.1232

مجتبی بنیادیان؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی


Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 25-34

10.22108/bjm.2020.120086.1237

هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری


بررسی باکتری‌های تجزیه کننده تانن جداسازی شده از پوست پسته و مدفوع بز تغذیه شده با پوست پسته

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 61-69

10.22108/bjm.2017.21146

آرزو طهمورث پور؛ سیدنورالدین طباطبایی؛ حسین خلخالی؛ ایمانه امینی


فراوانی جمعیت اشریشیا کلی در شیرینی‏‏های عرضه شده در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 27-34

10.22108/bjm.2016.20366

رسول رضایی؛ ملیحه صادقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ مریم میرلوحی؛ اکبر حسن زاده


بررسی سویه ‏های اشرشیاکلی (E.coli) به‏دست آمده از بستنی سنتی بر اساس پروفایل پروتئینی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 171-184

10.22108/bjm.2016.20377

مریم رنجبر؛ رضا ندائی نیا؛ محمد گلی؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ منصور فیضی؛ نفیسه کارگران


غربال‏گری‏ لاکتوباسیل‏ های ‏بومی ایران از نظر تولید اسید لاکتیک و شناسایی سویه‏ های ‏برتر

دوره 4، شماره 15، آذر 1394، صفحه 155-166

فاطمه سلیمانی فرد؛ مریم قبادی دانا؛ زهرا پیراوی ونک


ثبات اکسایشی چربی در شیر گاو و شیر سویا به‏ واسطه تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم در طی دوره نگهداری در یخچال

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 37-48

سحر ترکی باغبادرانی؛ محمد رضا احسانی؛ مریم میرلوحی؛ حمید عزت پناه