موضوعات = میکروبیولوژی غذایی
تولید استارتر پنیر با استفاده از باکتری های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیرهای سنتی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.137161.1532

اصغر طاهری کفرانی؛ زهره هرسیج


مقایسۀ انواع روش‌های حفظ باکتری‌های اسید لاکتیک برای استفاده به‌صورت کشت آغازگر

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 77-94

10.22108/bjm.2022.133007.1459

نفیسه سادات نقوی؛ گلنوش رضائی زاده؛ فهیمه صرامی؛ منصوره سادات خیام نکویی؛ کیانوش خسروی دارانی


Identification and Characterizations of Shiga Toxin-producing E.coli Isolated from Meat-contact Surfaces

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2020.119809.1232

مجتبی بنیادیان؛ و وحید شیرزادی؛ حمداله مشتاقی


Effects of Ethanolic and Aqueous Extracts of Propolis on the Microbial Load of Raw Milk

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 25-34

10.22108/bjm.2020.120086.1237

هادی کوهساری؛ سیده زهرا سیدالنگی؛ الهام پایندان؛ هانیه ناصری


بررسی باکتری‌های تجزیه کننده تانن جداسازی شده از پوست پسته و مدفوع بز تغذیه شده با پوست پسته

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 61-69

10.22108/bjm.2017.21146

آرزو طهمورث پور؛ سیدنورالدین طباطبایی؛ حسین خلخالی؛ ایمانه امینی


فراوانی جمعیت اشریشیا کلی در شیرینی‏‏های عرضه شده در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 27-34

10.22108/bjm.2016.20366

رسول رضایی؛ ملیحه صادقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ مریم میرلوحی؛ اکبر حسن زاده


بررسی سویه ‏های اشرشیاکلی (E.coli) به‏دست آمده از بستنی سنتی بر اساس پروفایل پروتئینی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، خرداد 1395، صفحه 171-184

10.22108/bjm.2016.20377

مریم رنجبر؛ رضا ندائی نیا؛ محمد گلی؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ منصور فیضی؛ نفیسه کارگران


غربال‏گری‏ لاکتوباسیل‏ های ‏بومی ایران از نظر تولید اسید لاکتیک و شناسایی سویه‏ های ‏برتر

دوره 4، شماره 15، آذر 1394، صفحه 155-166

فاطمه سلیمانی فرد؛ مریم قبادی دانا؛ زهرا پیراوی ونک


ثبات اکسایشی چربی در شیر گاو و شیر سویا به‏ واسطه تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم در طی دوره نگهداری در یخچال

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 37-48

سحر ترکی باغبادرانی؛ محمد رضا احسانی؛ مریم میرلوحی؛ حمید عزت پناه