موضوعات = بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22108/bjm.2022.134937.1489

مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفی


بهینه‌سازی جذب‌زیستی اورانیوم توسط زیست‌توده پیش تیمار شده سیتروباکتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1402

10.22108/bjm.2023.136574.1520

زهرا شیری یکتا؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ شقایق نصر؛ نرگس اسلامی؛ منصوره السادات حسینی


جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از دستگاه گوارش برخی از ماهی های شمال خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.136254.1516

مخمد حسن تدین تاج الدینی؛ مخمد شریف رنجبر؛ مهدی حسن شاهیان؛ مجید عسکری؛ نرگس امراللهی


جداسازی سویه باسیلوس ‏G362 ‎‏ نمک دوست نسبی از چشمه‌ آب گرم ‏‎ ‎‏ گراب در شمال شرق ایران و تعیین ‏خصوصیات اندوگلوکاناز پایدار در حرارت و طیف وسیع ‏pH‏ آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22108/bjm.2023.137002.1528

نازنین غلامپور فاروجی؛ جعفر همت؛ علی اکبر حداد مشهد ریزه؛ نازنین کاظمی نژاد


شناسایی و جداسازی مخمرهای تولید کننده آنزیم ال آسپاراژیناز از نمونه خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.138189.1549

منصوره صادقی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری


بهینه سازی تولید اتانول زیستی از طریق تخمیر حالت جامد با استفاده از ساکارومایسس سرویزیه PTCC 1212 و ضایعات میوه و سبزیجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22108/bjm.2023.136853.1524

محمد کاظم مومنی؛ محسن مبینی دهکردی؛ صادق فرهادیان


بررسی مقایسه‌ای اثر تحریک زیستی و اثر تقویت زیستی برای رفع آلودگی رسوبات آلوده‌شده به نفت خام در خلیج فارس

دوره 12، شماره 46، شهریور 1402، صفحه 99-112

10.22108/bjm.2023.134414.1477

سید رسول طیب؛ نادیا کاظمی پور؛ مهدی حسن شاهیان؛ فرخ رخ بخش زمین؛ محمدرضا خوشرو


غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 51-63

10.22108/bjm.2022.132179.1442

عطیه سادات حسینی انواری؛ سید سهیل آقایی؛ محمد رضا زند منفرد


بهبود تحمل به اتانول سویة صنعتی مخمر با ترکیبی از جهش‌زایی و مهندسی تکاملی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 13-28

10.22108/bjm.2022.130167.1411

فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسدالهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی


تولید آنتی‌ژن پلی‌اپی‌توپی نوترکیب HPV16-E6: بررسی اثر سویه‌ها و شرایط محیطی متفاوت

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 31-44

10.22108/bjm.2021.130943.1420

بهاره بهمنی؛ زهرا امینی بیات؛ محمد مهدی رنجبر؛ ناهید بختیاری؛ امیرحسن زرنانی


زیست‌توده‌های لیگنوسلولزی: منابعی تجدیدپذیر برای تولید اتانول زیستی

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 71-95

10.22108/bjm.2022.131065.1425

سارا تولایی؛ شراره حریرچی؛ زهرا اعتمادی فر؛ محمد طاهرزاده


جداسازی و شناسایی اکتینوباکترهای تولیدکنندة آنتی‌بیوتیک از ساحل خلیج فارس

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 33-50

10.22108/bjm.2021.128467.1385

سمیه سوری؛ محمد رعایایی؛ شهلا احمدی؛ غلامرضا قزلباش


نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 51-66

10.22108/bjm.2021.129148.1397

مرضیه حسینی؛ پریسا محمدی؛ پریناز قدم؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی؛ زهرا حجتی بناب