تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مهرناز اسماعیل زاده؛ مهران کیانی راد؛ علی شیخی نژاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2017.106221.1083

چکیده
  مقدمه: اخیرا تولید اسید گانودریک و اگزوپلی­ساکارید با استفاده از استراتژی­های مفید فرمانتاسیون مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه شیوه کشت غوطه­ور، نیمه­جامد و جامد گانودرما لوسیدوم ...  بیشتر
شناسایی نمونه‌ای از قارچ سپید پوساننده و ارزیابی توان آن در زیست‌بهسازی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی
شناسایی نمونه‌ای از قارچ سپید پوساننده و ارزیابی توان آن در زیست‌بهسازی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی

مریم محمدی سیچانی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ مهران کیانی راد؛ علی محمد احدی؛ هادی هادیان قهدریجانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1396، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22108/bjm.2017.21558

چکیده
  مقدمه: زدودن هیدروکربن‌های نفتی از خاک و منابع طبیعی مانند آب یا کاهش دادن آنها از چالش‌های جدی کشورها به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز جهان به شمار می‌رود. بهره‌گیری از کمپوست قارچ‌های سپید پوساننده می‌تواند ...  بیشتر