کلیدواژه‌ها = Lactobacillus Plantarum
Isolation and identification of Lactobacillus plantarum from vinegar, by specific RecA gene and its anticancer activities

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1402

10.22108/bjm.2024.139756.1571

صابره نوری؛ سنبل ناظری؛ پرهام حسینی