کلیدواژه‌ها = پساب
بررسی متاژنومی جوامع باکتریایی در باطله معدن طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/bjm.2024.136623.1521

سمیه پارسانیا؛ پریسا محمدی؛ محمدرضا صعودی


تجزیۀ زیستی آنتراسن توسط Bacillus sp. موجود در پساب آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 105-116

10.22108/bjm.2016.21010

مریم حبیبی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ محمد علی زنجانچی


غربال‏گری، خالص‏سازی و شناسایی دیاتومه‏های سیستم تصفیه پساب خروجی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، آبان 1393، صفحه 47-58

الهام محمدیان؛ ناصر کریمی؛ بهنام راسخ؛ حمیدرضا قاسمپور؛ سوما دهلوی