کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی
اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی پروفایل اسیدهای چرب قارچ مورتیرلا وینشیا

دوره 5، شماره 20، بهمن 1395، صفحه 1-8

10.22108/bjm.2017.21141

مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ مهرناز کیهانفر؛ مریم میرباقری


تجزیۀ زیستی آنتراسن توسط Bacillus sp. موجود در پساب آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای

دوره 5، شماره 19، آذر 1395، صفحه 105-116

10.22108/bjm.2016.21010

مریم حبیبی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ محمد علی زنجانچی