جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین
1. جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین

رویا دانش آذری؛ محمد رعایایی؛ حسین نجف زاده

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1393، ، صفحه 27-36

چکیده
    مقدمه : بسیاری میکروارگانیسم­ها همچون قارچ­ها، باکتری­ها و مخمرها به طور ذاتی توانایی تولید ویتامین­ها از جمله ویتامین B2 یا ریبوفلاوین را دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف جداسازی و غربال‏گری ...  بیشتر