کلیدواژه‌ها = تخمیر
همسانه‌سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز مؤثر در تولید بیواتانول در باکتری اشرشیا کلای

دوره 5، شماره 18، شهریور 1395، صفحه 11-28

10.22108/bjm.2016.20380

معصومه زینالی؛ بهمن حسینی؛ سدابه جهانبخش؛ محمود رضا زاد باری؛ میثم طباطبایی


بهینه‏ سازی محیط کشت برای افزایش تولید گاما- لینولنیک اسید توسط موکور همیلیس

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 21-32

مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ داوود بی ریا؛ مریم میرباقری