تجزیه زیستی استروژن مصنوعی 17آلفا- اتینیل استرادیول با استفاده از مخلوط میکروبی جداسازی شده از لجن فعال واحد تصفیه پساب داروسازی
تجزیه زیستی استروژن مصنوعی 17آلفا- اتینیل استرادیول با استفاده از مخلوط میکروبی جداسازی شده از لجن فعال واحد تصفیه پساب داروسازی

مهسا صدیقی؛ سیمین ناصری

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1398، ، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.116796.1198

چکیده
  مقدمه: استروژن مصنوعی 17 آلفا- اتینیل استرادیول (EE2) حتی در غلظت‌های بسیار کم می‌تواند اثرات نامطلوب بر محیط‌های آبی داشته باشد. شناسایی ارگانیسم‌هایی با توانایی تخریب این ترکیب، همواره حائز اهمیت بوده ...  بیشتر
شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی
شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی

دوره 2، شماره 7 ، آبان 1392، ، صفحه 53-68

چکیده
    مقدمه : آسیب­های زیستی نقش مهمی در تخریب آثار تاریخی از جمله چرم، دارند. در این میان میکروارگانیسم­ها، از مهم­‏ترین عوامل تخریب زیستی هستند. شناخت قارچ­ها و سایر میکروارگانیسم­های موجود ...  بیشتر