کلیدواژه‌ها = اگزوتوکسین A
تعداد مقالات: 2
1. تهیه نانوذره‌های poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) حاوی آلژینات، لیپوپلی‌ساکارید و اگزوتوکسین A سودوموناس آئروژینوزا به‌عنوان نانو‌واکسن

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 11-27

10.22108/bjm.2017.104468.1064

لیلا صفری زنجانی؛ رضا شاپوری؛ مهروز دزفولیان؛ مهدی مهدوی؛ مهدی شفیعی اردستانی


2. همسانه‏ سازی و بیان قسمت ایمنی‏ زای اگزوتوکسین A از سودوموناس‏آئروژینوزا

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-14

سحر نوری قراجلر؛ ملاحت احمدی؛ بهمن حسینی