کلیدواژه‌ها = سودوموناس آئروژینوزا سویهPAO1
تعداد مقالات: 1
1. همسانه‏ سازی و بیان قسمت ایمنی‏ زای اگزوتوکسین A از سودوموناس‏آئروژینوزا

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-14

سحر نوری قراجلر؛ ملاحت احمدی؛ بهمن حسینی