شناسایی و حذف عفونت‌های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش‌های نود
شناسایی و حذف عفونت‌های پروتئوس وولگاریس و کلپسیلا پنومونیا در موش‌های نود

سمیه نجفی درچه؛ مرجان عابدی؛ سهیلا رهگذر؛ جمال مشتاقیان؛ داریوش طالعی؛ اردشیر طالبی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 95-103

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.126594.1363

چکیده
  مقدمه: موش‌های نود نقص سیستم ایمنی دارند و بیشتر به‌عنوان مدل‌های جانوری برای بیماری‌های انسانی استفاده می‌شوند. باوجود ارزش زیاد این حیوانات و هزینه‌های گزاف نگهداری آنها در تحقیقات مختلف، مطالعات ...  بیشتر
بررسی سرولوژیک آلودگی به توکسوپلاسما گوندی انسانی در مناطق شمالی و مرکزی ایران
بررسی سرولوژیک آلودگی به توکسوپلاسما گوندی انسانی در مناطق شمالی و مرکزی ایران

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حسین طهماسبی؛ کورش منوچهری نائینی؛ سعید معصومی قاجاری

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1391، ، صفحه 15-20

چکیده
    مقدمه: توکسوپلاسما گوندی یک انگل تک یاخته ای مهم مشترک انسان و حیوانات است که می‏تواند انسان و حیوانات را آلوده کند. این عامل بیماری زا در دوران بارداری می‏تواند جنین را از طریق انتقال مادرزادی ...  بیشتر