کلیدواژه‌ها = 16S rRNA
عوامل شایع بیماری شانکر باکتریای زردآلو از استان همدان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 105-113

10.22108/bjm.2021.128160.1380

فرزانه بنی بیات؛ غلام خداکرمیان؛ دوستمراد ظفری


بررسی تنوع میکروبی میدان نفتی سیلاب زنی نشده با دمای بالا در جنوب ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2019.113951.1170

محسن پورنیا؛ نیما بهادر؛ میثم طباطبائئ؛ رضا آذربایجانی؛ قاسم حسینی سالکده