کلیدواژه‌ها = ایران
الگوهای مقاومت انتی بیوتیک ها و توزیع ژن های کرباپنماز در کلبسیلا پنومونیه در ایران: مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22108/bjm.2024.139725.1570

صبا پوررحیم؛ محمد ربانی؛ داریوش شکری؛ زهرا منصور وار


جداسازی یرسینیا و سالمونلا از سگ و گربه ‏های به ظاهر سالم در تهران، ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 49-54

شبنم هاشمی؛ محمد رضا محزونیه؛ مهوش قربانی


"مقاله کوتاه" مطالعه‌ سرمی و مولکولی بروسلوز شتر در نجف آباد

دوره 4، شماره 14، شهریور 1394، صفحه 167-174

محمدرضا محزونیه؛ مهدی سلیمی