کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 37-52

10.22108/bjm.2020.125062.1323

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 41-46

10.22108/bjm.2018.110084.1116

زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی


کلونینگ و بیان ژن کد‏کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس پومیلوس سویه GAZ23

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 1-10

پروین زمانی؛ محمد علی آموزگار؛ خسرو خواجه