جداسازی و شناسایی باکتری‌‌های تجزیه کننده نفت خام از مکان‌های آلوده به مواد نفتی در مسجد سلیمان
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌‌های تجزیه کننده نفت خام از مکان‌های آلوده به مواد نفتی در مسجد سلیمان

طیبه صابری؛ مهدی حسن شاهیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122842.1299

چکیده
  مقدمه: ا تجزیه زیستی یک فناوری مقرون به صرفه در جهت احیای مناطق آلوده به نفت می‌باشدمواد و روش‌ها: در این تحقیق جهت جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده نفت خام، نمونه برداری از خاک و لجن نفتی از 7 منطقه آلوده ...  بیشتر