نویسنده = یوسف زاده، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولکولی گونه‌‌های باسیلوس مقاوم به سرب و محرک رشد گیاه جداسازی شده از خاک حاوی سرب

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 55-67

10.22108/bjm.2019.117036.1200

مهرآنا کوهی دهکردی؛ معصومه یوسف زاده؛ روح الله همتی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی