بهینه‌سازی تولید آسپاراژیناز از سویۀ لاکتوباسیلوس جداشده از محصولات لبنی سنتی
1. بهینه‌سازی تولید آسپاراژیناز از سویۀ لاکتوباسیلوس جداشده از محصولات لبنی سنتی

بهنوش دیناروند؛ پریسا فتحی رضایی؛ ندا اکبری

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1399، ، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.121143.1283

چکیده
  مقدمه: آنزیم آسپاراژیناز تجزیۀ آسپاراژین به آسپارتیک‌اسید و آمونیاک را کاتالیز می‌کند. به‌تازگی آنزیم آسپاراژیناز به‌شکل داروی شیمی‌درمانی مهم برای درمان سرطان‌های مختلف مانند لوسمی لنفوبلاستی، ...  بیشتر