سویه NG باسیلوس تورینجینسیس، یک سویه جدا شده جدید برای تولید انواعی از پلی هیدروکسی آلکانوات‌ها
1. سویه NG باسیلوس تورینجینسیس، یک سویه جدا شده جدید برای تولید انواعی از پلی هیدروکسی آلکانوات‌ها

نازیلا غلام ویسی؛ سیروان محمدی آذر؛ رویا مروج

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1396، ، صفحه 13-20

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.21697

چکیده
  مقدمه: بیوپلیمرهای میکروبی مانند پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ها جایگزین‌های مناسب پلاستیک‌های مشتق از مواد نفتی هستند. این بیوپلیمرها مزایای بسیاری نسبت به پلاستیک‌های معمولی دارند، ازجمله زیست‌تجزیه‌پذیری، ...  بیشتر