تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی
1. تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی

زهره تقی آبادی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ گیتی امتیازی

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1397، ، صفحه 127-136

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.21748

چکیده
  مقدمه: گلوتامیک‌اسید یکی از مهم‌ترین آمینواسیدها از نظر کاربردهای صنعتی و تجاری است و تولید میکروبی آن از برخی باکتری‌ها گزارش شده است. با توجه به نقش باکتری‌های پروبیوتیک در ارتقای سلامتی انسان و ...  بیشتر