بررسی مقایسه‌‌ای چهار سویۀ باکتریایی تجزیه‌کنندۀ هیدروکربن‌های نفتی در زیست‌پالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی
بررسی مقایسه‌‌ای چهار سویۀ باکتریایی تجزیه‌کنندۀ هیدروکربن‌های نفتی در زیست‌پالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی

خسرو صدیق بیان؛ عباس فرازمند؛ مهناز مظاهری اسدی؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1400، ، صفحه 51-65

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.122322.1290

چکیده
  مقدمه: آلودگی ایجادشده از استخراج و فراوری نفت، موجب تحریک رشد باکتری‌های تجزیه‌کنندۀ هیدروکربن‌های نفتی شده است. زیست‌پالاییْ فناوری امیدبخشی برای تصفیۀ آب و خاک‌های آلوده با بهره‌مندی از میکروارگانیسم‌های ...  بیشتر
Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria
Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 9، شماره 36 ، دی 1399، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2019.117674.1207

چکیده
  مقدمه: برخی از باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) باکتری‌های اندوفیت هستند که در اندوریزوسفر مستقر و با مکانیسم‌های مختلف قادر به تحریک رشد گیاه هستند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 24 جدایه باکتری اندوفیت ...  بیشتر
بررسی توان برخی جدایه‌های باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حل‌شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی
بررسی توان برخی جدایه‌های باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حل‌شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی

میترا ابراهیمی؛ علی‌اکبر صفری‌سنجانی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1397، ، صفحه 109-125

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2017.102424.1033

چکیده
  مقدمه: باکتری‌های حل‌کننده فسفر با استفاده از سازوکارهایی به حل فسفات معدنی کمک و بخشی از فسفر محلول را در زیتوده خود جذب و بخش دیگر را در فاز محلول رها می‌‌کنند. مواد و روش‏‏ها: در پژوهش حاضر، توانایی ...  بیشتر