پلاستیک‏ های قابل تجزیه از باکتری‏ های سینوریزوبیوم ملیلوتی به عنوان پلاستیک‏ های سازگار با محیط و سلامت انسان
1. پلاستیک‏ های قابل تجزیه از باکتری‏ های سینوریزوبیوم ملیلوتی به عنوان پلاستیک‏ های سازگار با محیط و سلامت انسان

مهرداد هاشمی بیدختی؛ محبوبه نخعی مقدم

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1394، ، صفحه 55-64

چکیده
  مقدمه: پلی‏ هیدروکسی آلکانوآت ‏ها، پلی استرهای طبیعی و پلاستیک‏های قابل تجزیه هستند که در دانه‏های ذخیره‏ای انواع متنوعی از باکتری‏ها ذخیره می‏شوند. هدف از این پژوهش استخراج پلی هیدروکسی ...  بیشتر