نویسنده = پاشاپور، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. غربال‏ گری باکتری‌های ریزوسفر یونجه از لحاظ صفات محرک رشدی گیاه

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 65-76

شهلا پاشاپور؛ حسین بشارتی؛ محمود رضازاده؛ احمد علی مددی؛ نادر قلی ابراهیمی