نویسنده = محمودی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. استاندارد کردن PCR تشخیصی به‏ وسیله اینترنال کنترل تکثیری

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394

محمد حسن شاه حسینی؛ مریم قهری؛ محمد امین محمودی؛ الهام مسلمی