نویسنده = معین جهرمی، فتانه
تعداد مقالات: 1
1. پایش اینتگرون کلاس 1 در سویه‏ های اشریشیاکلی اسهال ‏زا جدا شده از کودکان شهر یاسوج

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 131-140

محمد کارگر؛ زهرا محمدعلی پور؛ عباس دوستی؛ شاهرخ لرزاده؛ فتانه معین جهرمی