نویسنده = کریمی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. غربال‏گری، خالص‏سازی و شناسایی دیاتومه‏های سیستم تصفیه پساب خروجی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 47-58

الهام محمدیان؛ ناصر کریمی؛ بهنام راسخ؛ حمیدرضا قاسمپور؛ سوما دهلوی