نویسنده = میلاد مولودی زرگری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات سینرژیتیک ضد باکتریایی بتاکلروال-آلانین و فسفومایسین بر روی جدایه‏های ادراری اشرشیاکلی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-6

نیما حسینی جزنی؛ امید هادیزاده؛ حامد فرزانه؛ میلاد مولودی زرگری