نویسنده = عابدی، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 41-52

10.22108/bjm.2016.21007

بهناز اوژند؛ محمود ملکی؛ شهریار شاکری؛ صدیقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری