تاثیر غلظت‌های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوای روی در مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)
تاثیر غلظت‌های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوای روی در مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

فاروق شیخی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر صمدی؛ کاوه نعمت زاده

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22108/bjm.2018.107135.1090

چکیده
  مقدمه: در صنعت آبزی­پروری مخمرها در کنار سایر میکروارگانیزم­ها از جمله جلبک‌ها از اهمیت زیادی دارند. مخمرها می­توانند مواد معدنی را از محیط کشت خود جذب کنند و به واسطه آن به عنوان یک انتقال دهنده ...  بیشتر
تأثیر غلظت‌های مختلف جلبک رشته‌ای Oscillatoria spp. بر فاکتورهای رشد و تولیدِمثل روتیفر آب شور Brachionus plicatilis
تأثیر غلظت‌های مختلف جلبک رشته‌ای Oscillatoria spp. بر فاکتورهای رشد و تولیدِمثل روتیفر آب شور Brachionus plicatilis

احمد احمدی؛ نصراله احمدی فرد

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1395، ، صفحه 137-146

https://doi.org/10.22108/bjm.2016.21012

چکیده
  مقدمه: در سال‌های اخیر، استفاده از روتیفرها به‌عنوان غذای زنده برای پرورش لارو ماهیان و سخت‌پوستان، اهمیت پیدا کرده است. روتیفرها با دارابودن ویژگی‌هایی از جمله اندازه مناسب، ارزش‌غذایی و شنای آرام ...  بیشتر