نویسنده = عنایتی ضمیر، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی تولید بیوسورفکتانت توسط دو باکتری Bacillus pumilus 1529 و Bacillus subtilis WPI

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 97-110

10.22108/bjm.2016.20372

شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی ضمیر