نویسنده = نیما حسینی جزنی
اثرات سینرژیتیک ضد باکتریایی بتاکلروال-آلانین و فسفومایسین بر روی جدایه‏های ادراری اشرشیاکلی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-6

نیما حسینی جزنی؛ امید هادیزاده؛ حامد فرزانه؛ میلاد مولودی زرگری


بررسی اثر کاربنوکسولون در کاهش شدت التهاب ناشی از لیپو‏پلی‏ساکارید سالمونلا انتریکا در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 29-40

نیما حسینی جزنی؛ مینا مهدی شیشوان؛ شهرام شهابی؛ بهروز ایلخانی زاده؛ بابک منصورافشار