رویکرد جدید حذف میکروارگانیسم‌های عامل فرسودگی آثار تاریخی سنگی به‌وسیلة بیوسایدها
رویکرد جدید حذف میکروارگانیسم‌های عامل فرسودگی آثار تاریخی سنگی به‌وسیلة بیوسایدها

ماندانا لک؛ پریسا محمدی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129380.1399

چکیده
  چکیدهمقدمه: فرسودگی زیستی میراث فرهنگی پدیده‌ای جهانی است که ارتباط نزدیکی با حضور ماکروارگانیسم و میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری‌ها، آرکی‌ها، قارچ‌ها و گلسنگ‌ها و متابولیت‌های آنها دارد. چنین ...  بیشتر
نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum
نقش سیانوباکترهای جداشده از پوسته زیستی پارک ملی خبر در اصلاح برخی ویژگی‌های خاک و تأثیر سویه منتخب بر رشد Secale montanum

زهرا حجتی بناب؛ پریسا محمدی؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.127281.1460

چکیده
  چکیدهمقدمه: پارک ملی خبر یکی از منابع طبیعی ارزشمند ایران است که جمعیت سیانوباکتری آن تاکنون مطالعه نشده است. سیانوباکتری‌ها مهم‌ترین باکتری‌های تثبیت‌‌کنندة نیتروژن در محیط‌های آبی و خشکی‌اند ...  بیشتر
تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم
تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم

مریم تیموری؛ پریسا محمدی؛ عادل جلیلی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1401، ، صفحه 159-168

https://doi.org/10.22108/bjm.2022.134408.1478

چکیده
  چکیده مقدمه: اهمیت قارچ‌ها در اکوسیستم‌های خشکی بسیار درخور توجه است؛ با وجود این، دانش ما دربارة انتشار و تنوع قارچ‌ها در زیستگاه‌های طبیعی به‌ویژه اکوسیستم‌های نیمه‌خشک کم است. به‌منظور داشتن ...  بیشتر
نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی
نقش سیانوباکتری‌های مولد EPS در خاک‌های بیابانی

مرضیه حسینی؛ پریسا محمدی؛ پریناز قدم؛ عذرا صبورا؛ رقیه زارعی؛ زهرا حجتی بناب

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1401، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22108/bjm.2021.129148.1397

چکیده
  مقدمه: پوسته‌های زیستی که روی سطح خاک‌ تشکیل می‌شوند، از میکرو و ماکرو‌ارگانیسم‌هایی همچون سیانوباکتری‌ها، قارچ‌ها، باکتری‌ها، اکتینومیست‌ها، جلبک‌ها، ویروس‌ها، خزه‌ها، گلسنگ‌ها و گیاهان ...  بیشتر
شناسایی برخی جدایه‌های سیانوباکتریایی پارک ملی خبر کرمان با روش‌های کلاسیک و ‏مولکولی
شناسایی برخی جدایه‌های سیانوباکتریایی پارک ملی خبر کرمان با روش‌های کلاسیک و ‏مولکولی

زهرا حجتی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1397، ، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22108/bjm.2018.109584.1110

چکیده
  مقدمه: پارک ملی خبر یکی از ذخیره‌گاه‌های طبیعی بسیار باارزش کشور است که تاکنون تنوع میکروبی آن بررسی نشده است. سیانوباکتری‌ها ازجمله موجودات زنده‌ای هستند که در بیشتر اکوسیستم‌های خاکی و آبی وجود ...  بیشتر
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های فتوتروف قلعه رودخان به‌عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی
جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های فتوتروف قلعه رودخان به‌عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی

پریسا محمدی؛ پریا غلامی نژاد؛ مرضیه متین فر؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ عزت عسگرانی

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1395، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22108/bjm.2016.20419

چکیده
  مقدمه: میکروارگانیسم‌های فتوتروف از جمله اولین ساکنان سطوح مختلف معدنی و دیوارهای خارجی بناهای باستانی هستند. این دسته از موجودات می‌توانند زمینه رشد را برای میکروارگانیسم‌های دیگر و همچنین تشکیل ...  بیشتر