نویسنده = رنجبر، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سویه ‏های اشرشیاکلی (E.coli) به‏دست آمده از بستنی سنتی بر اساس پروفایل پروتئینی در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 171-184

10.22108/bjm.2016.20377

مریم رنجبر؛ رضا ندائی نیا؛ محمد گلی؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ منصور فیضی؛ نفیسه کارگران