تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici
تعیین ساختار پروتئین و ارزیابی سطح بیان ژن Tup1 قارچ Zymoseptoria tritici

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1400، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2020.125062.1323

چکیده
  مقدمه: قارچ  Zymoseptoria tritici بیمارگر دیمورفی است که تغییر در الگوی رشد آن نقشی اساسی در ایجاد بیماری دارد. به همین جهت، پروتئینTup1،که یک سرکوبگر رونویسی عمومی و تنظیم کننده شناخته شده ای برای تغییر شکل است، ...  بیشتر
تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici
تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1397، ، صفحه 53-62

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2018.103408.1046

چکیده
  مقدمه: Zymoseptoriatritici گونه­ای از قارچ­های رشته ای­است و بیماری شایع سوختگی سپتوریایی برگ گندم (STB) را موجب می­شود. اسید سالیسیلیک (SA) نقش کلیدی در واکنش­های دفاعی گیاه داشته و مقاومت اکتسابی عمومی ...  بیشتر
تراریختی ریسه‌های قارچ چربی‌ساز alpina Mortierella با استفاده از سیستم تراریختی AMT (Agrobacterium Mediated Transformation)
تراریختی ریسه‌های قارچ چربی‌ساز alpina Mortierella با استفاده از سیستم تراریختی AMT (Agrobacterium Mediated Transformation)

آیدا جوانمرد؛ فروغ سنجریان؛ زهره حمیدی

دوره 5، شماره 18 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/bjm.2016.20379

چکیده
  مقدمه: قارچ رشته‌ای Mortierella alpina منبع غنی از اسیدهای چرب غیراشباع به‌خصوص آراشیدونیک اسید است. این ماده پیش‌ساز تولید تعدادی از ایکوزانوئید‌هاست که در رئولوژی خون، فعال‌سازی پلاکت‌ها و عملکرد لوکوسیت‌ها ...  بیشتر
ارزیابی ‏‏تولید ‏‏داکسی ‏‏نیوالنول ‏‏در ‏‏جدایه‏ های ‏‏Fusarium graminearum ‏‏دارا ‏‏و ‏‏فاقد ‏‏dsRNA ‏‏ با ‏‏استفاده ‏‏از ‏‏توتون‏ های ‏‏تراریخت ‏‏با ‏‏ژن ‏‏AYT1
ارزیابی ‏‏تولید ‏‏داکسی ‏‏نیوالنول ‏‏در ‏‏جدایه‏ های ‏‏Fusarium graminearum ‏‏دارا ‏‏و ‏‏فاقد ‏‏dsRNA ‏‏ با ‏‏استفاده ‏‏از ‏‏توتون‏ های ‏‏تراریخت ‏‏با ‏‏ژن ‏‏AYT1

سمیرا شهبازی؛ ناصر صفایی؛ امیر موسوی؛ فروغ سنجریان؛ مهسا کریمی

دوره 4، شماره 15 ، آذر 1394، ، صفحه 45-54

چکیده
  مقدمه: ‏‏از ‏‏مخرب‏ترین ‏‏بیماری‏های ‏‏گندم، ‏‏بلایت ‏‏فوزاریومی ‏‏است ‏‏که ‏‏علاوه ‏‏بر ‏‏کاهش ‏‏عملکرد ‏‏مایکوتوکسین ‏‏داکسی‏نیوالنول ‏‏را ...  بیشتر