نویسنده = کیهانفر، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی پروفایل اسیدهای چرب قارچ مورتیرلا وینشیا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-8

10.22108/bjm.2017.21141

مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ مهرناز کیهانفر؛ مریم میرباقری